valg

Ønsker forslag til sentrale verv i kirken

Det nærmer seg årskonferanse og nå trenger vi at du foreslår kandidater til viktige verv i kirken vår.

Viktige valg skal foretas på Årskonferansen i juni. Alle menigheter, styrer, råd og enkeltmedlemmer i Metodistkirken har fram til 1. april mulighet til å foreslå kandidater til hovedstyret og misjonsrådet.
Følgende valg skal foretas av Metodistkirkens årskonferanse i 2023:


•    HOVEDSTYRET
•    Leder av Nasjonalt arbeid (MNA) årsklasse 2023 - 2025
•    Legt medlem, årsklasse 2023 - 2025
•    Legt varamedlem, årsklasse 2023 – 2025
•    Pastoralt medlem, årsklasse 2023 – 2025
•    Pastoralt varamedlem, årsklasse 2023 - 2025


•    Nasjonalt arbeid (MNA)
•    (Leder skal velges, men står oppført under «hovedstyret»)
•    Leg kvinne, årsklasse 2023 - 2027
•    Leg mann, årsklasse 2023 - 2027
•    Pastoralt medlem, årsklasse 2023 - 2027

Personer som foreslås, skal være spurt og ha sagt ja til å stille til valg. Forslagene må inneholde fult navn og kontaktinformasjon for den foreslåtte (telefonnummer og e-post) og sendes til forslagskomiteen v/ leder Jan Arild Holbek innen 1. april. Ta gjerne kontakt med meg dersom dere har spørsmål eller kommentarer.

Forslagskomiteen arbeider også selvstendig med å vurdere og foreslå kandidater. Valgreglene for årskonferansen sier at forslagskomiteen skal innstille for årskonferansen minst en person til hvert tillitsverv i hovedstyret og fagrådene, samt presentere og fremme innkomne forslag. Dersom det ikke foreligger forslag på mer enn én kandidat er det anledning til benkeforslag under årskonferansen.

Til hjelp i arbeidet med forslag legger vi ved en oversikt over hovedstyrets og fagrådenes sammensetning i dag, som del av den fullstendige listen over kirkens styrer, komiteer og representanter. Denne listen er oppjustert og korrigert i forhold til oversikten i Årboken for 2022, der det er en del feil og mangler.

For helhetens skyld finner du her også valgreglene for Metodistkirkens årskonferanse, som ble vedtatt på årskonferansen i 2021 og justert på årskonferansen i 2022.

Forslagskomiteen håper på stort engasjement og mange forslag.

Jan Arild Holbek
for forslagskomiteen

 

Valgregler