flowers-260894_1280
Illustrasjonsbilde fra Pixbay. Foto: Olessya.

Oppdatering om vigsler i Metodistkirken

Daglig leder Emil Skartveit og rektor Hilde Marie Moafagh Øgreid var i forbindelse med vigselssaken tirsdag i møte med Statsforvalteren.

Rektor Movafagh fortelle om en god og gjensidig informativ samtale.
- Vi fikk opplyst at saken om vigselsliturgi fortsatt er under behandling i Bufdir, så vi får ikke gått videre før vedtak foreligger.

Daglig leder Skartveit viser til oppslag til ugyldige saker som Dagen og Vårt Land har omtalt.
- Det er snakk om tre tilfeller, som alle er behandlet og løst på en god måte. Disse sakene er uavhengig av liturgisaken, men vi ser på hvordan vi kan forebygge enda bedre at slike ting skjer, forteller Skartveit som avslutter med å understreke at ryktene om at Metodistkirken var uten vigselsrett i to uker overhoder ikke stemmer. Dette gjentok Statsforvalteren også igjennom samtalen.