knut_refsdal_lite_2022
Tilsynsprest Knut Refsdal

Oppdatert "Metodistkirken mot 2030"

Her kan du lese den oppdaterte handlingsplanen som Metodistkirken i Norge arbeider ut fra i felllessskap.

Det er en viktig plan som har fått en ny oppdatering. "Metodistkirken mot 2030" snakker om hva slags kirke vi ønsker å være og hvordan vi kan komme hit. Det er viktig at den enkelte menighet samtaler om den, tilpasser den til sin virkelighet og lager sitt eget veikart.

Vi har stilt tilsynsprest Knut Refsdal noen spørsmål om hvordan ledelsen opplever arbeidet med planen.

- Hvordan synes du arbeidet med «Metodistkirken mot 2030» går?

- Vi hadde en presentasjon av status for «Metodistkirken mot 2030» på Årskonferansen i juni. Den viste at vi er godt i gang med de grepene vi besluttet å gjøre i 2020, blant annet har mange menigheter brukt dokumentet som utgangspunkt for samtaler om egne mål og prioriteringer og vi har tre fungerende læringsfellesskap som fungerer godt. De sentrale råd og utvalg i kirken rapporterer jevnlig i henhold til dokumentet. Sånn sett har dokumentet svart til forventningene. Min erfaring er at mange opplever det både tydeliggjørende og inspirerende, og at det er enkelt å sette i gang fruktbare samtaler med utgangspunkt i dette.

- Hva vil tilsynet utfordre den enkelte menighet til å gjøre nå?

- Jeg føler det er potensiale for å gjøre mer, særlig i menighetene. Jeg vil derfor oppfordre alle til å sette av tid på menighetsrådsmøter og menighetsmøter for å snakke om menighetens framtid med utgangspunkt i det som sies i «Metodistkirken mot 2030». Det betyr ikke at alle må bruke de samme formuleringene, men grunntonen i dokumentet reflekterer på mange og gode måter hvordan vi ønsker å framstå som kirke i Norge i dag.

- Hvordan vil ledelsen følge opp arbeidet?

- Kabinettet og Hovedstyret vil fortsette å ha fokus på dette. Vi tilsynsprester vil også – som vi har gjort hele tiden – fortsette å oppmuntre menighetene til kontinuerlige samtaler om hva vi gjør og hvordan vi vil møte framtiden. Vi er alle klar over at vi lever i en overgangstid på mange måter, og med vår tradisjon for alltid å være i bevegelse, med et praktisk sikte for øyet, har vi alle muligheter for å utvikle nye måter å være kirke på.

Vi takker tilsynspresten for hans fokus på dette, og oppfordrer alle til å bli bedre kjent med "Metodistkirken mot 2030".