candlelight-3612508_1280
Illustrasjonsbilde. Foto: NoName_13 from Pixabay

Oppfordring til forbønn

Biskop Christian Alsted kommer med en personlig oppfordring til oss alle.

Det er vold og død som setter dagsordenen i verden, og det er et desperat behov for godhet og håp.

Jeg vet at våre menigheter sammen med mange andre kristne allerede er bevisste om det og ber. Allikevel vil jeg komme med en særlig oppfordring til forbønn ved gudstjenestene de kommende søndager.

Jeg oppfordrer til forbønn for en rettferdig fred og sikkerhet for de mange uskyldige ofre. Jeg oppfordrer til at dere selv formulerer deres bønner og ber for:
-    Israel og Midtøsten.
-    Nagorno Karabakh og de kristne Armenere, som er på flukt fra et nytt folkemord.
-    Ukraina

Israel

Forholdene i Midtøsten er kompliserte, og det er mange ulike oppfattelser, forklaringer og perspektiver på årsaker, historiske begivenheter og ikke minst plasseringen av skyld. Ofte er retorikken skarp, likefrem voldsom.
Teologisk og politisk overbevisning skaper forutinntatte meninger og sympatier, som har en tendens til på forhånd å avgjøre hvem vi ser som skurker og ofre.

Ingen av partene er uten skyld og ansvar i de dype konflikter som har preget regionen.

Det vi vet er at terrororganisasjonen Hamas, som støttes og styres av Iran, angrep Israel fra Gaza Stripen, samt at terrororganisasjonen Hizbollah angriper fra Libanon, likesom det er angrep fra Syria. Så langt er flere enn 1.000 jøder, muslimer og kristne døde i Israel, og langt flere er såret.

Israel forsvarer seg mot angrepene og forsøker å uskadeliggjøre Hamas på Gaza Stripen– foreløpig er mere enn 800 muslimer og kristne døde i Gaza, og mange flere er sårede.  


Nagorno-Karabakh

For godt to uker siden kulminerte den langvarige konflikt mellom Aserbajdsjan og den armenske befolkning i den selvstyrte enklaven Nagorno-Karabakh, da Aserbajdsjan med militær makt tvang det armenske selvstyre til å overgi seg og tok kontrollen over regionen. Striden om Nagorno-Karabakh er en vesentlig brikke i konflikten mellom det lille, kristne Armenia og det langt større, tyrkisk-støttede muslimske Aserbajdsjan.
Det ser ut som om et av verdens eldste kristne samfunn, som har kirker helt tilbake fra 4. århundre, er på vei mot utslettelse. De 120.000 Armenere forsøker å komme ut av frykt for den reelle fare for etnisk utrensning og folkemord. Den eneste vei er gjennom Lachin-korridoren, som Aserbajdsjan lukket i desember 2022, og kun omtrent 1.000 er sluppet igjennom.


Ukraina

Krigen i Ukraina fortsetter med uforminsket styrke, og byer er daglig mål for angrep med raketter og droner, som koster mange mennesker livet.
Flere enn 6 millioner har flyktet fra Ukraina, og det er mer enn 5 millioner internt fordrevne i landet. Behovet for hjelp er enormt. FN vurderer at mer enn 17 millioner er i akutt behov for humanitær hjelp.
Etter 1½ år er det ingen umiddelbar utsikt til at krigen snart slutter, og det tærer på befolkningen, som daglig lever med sorg, smerte, uro og frykt.

Metodistkirken i Ukraina fortsetter ufortrødent sitt arbeid med å formidle kjærlighet, trøst, håp og styrke fra Jesus Kristus.   


Han har kunngjort for deg, menneske,
hva godt er.
Og hva krever Herren av deg?
Bare at du gjør rett,
viser trofast kjærlighet
og vandrer ydmykt med din Gud.

                                           Mika 6:8

– må Gud gi oss nåde til det.

Christian Alsted