Annet arbeid

Sierra Leone

Sierra Leone

Vi startet samarbeidet med Sierra Leone i 2013, gjenom Partnership in Development programmet CELAD.

Under ebola og koronanedstegningen var det ikke mulig å reise til Sierra Leone. Da samlet vi inn penger og sendte til våre partnere som reiste rundt med mat, munnbind og hygiene-bøtter med klor og såpe til landsbyer som var avstengt fra omverdenen pga smitte.

I Sierra Leone har vi også et fadderprogram som støtter foreldreløse barn i deres skolegang.

Zimbabwe

Zimbabwe

Samarbeidet mellom Metodistkirken i Norge og the United Methodist Church i Zimbabwe har pågått siden 1938, med ulike former for misjonsaktiviteter. Vi har tidligere sendt flere misjonærer til Zimbabwe og støtte mange ulike misjonsprosjekter og andre sosiale aktiviteter. 

I Zimbabwe samarbeider vi om Chabadza som er et Partnership in Development program og hadde sin oppstart i 2012.

Vi tilbyr flere fadderprogram i Zimbabwe; Fairfield Children's homes på Old Mutare og fadderprogram på Mutambara.

I 2015 startet vi et volontørprogram for ungdom, med mulighet for å bo og hjelpe til på barnehjemmet på misjonsstasjonen på Old Mutare og studere på Africa University.

TIDLIGERE ARBEID I ZIMBABWE:

  • Dendera misjonssenter; jordbruks- og solsikkeoljepressing.
  • Nyadire misjonsstasjon; vedlikeholdsavdelingen.
  • Mutambara misjonsstasjon; vedlikeholdsavdelingen og støtte til Lydia Chimonyo Girls High school
  • Africa University; involvert på forskjellige måter.
  • Mother and Child Survival program på Mutambara, som startet i 2001 og ble avsluttet i 2018
  • Ragnhild Sand var vår siste misjonær i Zimbabwe, og hun reiste hjem til Norge i 2008
Liberia

Liberia

Fra 1950-tallet har det vestafrikanske landet vært et viktig samarbeidsland for Metodistkirken i Norge, men på grunn av den drøyt 13 år lange borgerkrigen ble det et ufrivillig avbrudd i arbeidet.

I 2006 kunne Metodistkirkens Misjonsselskap gjenoppta samarbeidet med Metodistkirken i Liberia med Partnership in Development-programmet CODEVPRO, som vårt hovedsamarbeid.

Fadderprogram for foreldreløse barn, for at de skal kunne gå på skolen.

Kirkebygging: Norske menigheter er med og støtter kirkebygging i Liberia. Omegakirken utenfor Monrovia, kirken i Velley-ta og nå bygges det ny kirke i Gbason Town, med støtte fra Norge

Vennskapsmenighet
I januar 2008 inngikk Centralkirken i Oslo og Garjay Memorial United Methodist Church en samarbeidsavtale. Vennskapet, fellesskapet og at vi kjenner tilhørighet med hverandre er det viktigste, og det gir en mulighet til å utveksle erfaring og opplevelser med hverandre. Vennskapsavtalen ble fornyet i 2021.

TIDLIGERE ARBEID I LIBERIA:

  • Solcellepanel til Judith Craig Children's village: Barnelandsbyen har fått solcelleanlegg til de åtte boenhetene, og barna kan få ladet mobiltelefoner og annet utstyr, og få lys til lekser om kvelden.
  • Terje Wibe var i Liberia i tre måneder i 2008.
  • Øyvind Aske var i Liberia i seks måneder i 2009
  • Knut Lindhom var på seks ukers tjeneste reise i 2010