celad

CELAD

Partnership in Development-programmet ble presentert for Årskonferansen i Sierra Leone i mars, 2012. I begynnelsen av juni var det seminar hvor grunnprinsippene for programmet ble gått igjennom, og her ble det også samarbeidet om et prosjekt-dokument som dannet grunnlag for plan og søknad for CELAD Community Empowerment for Livelihood and Development, The Sierra Leone-Norway Partnership.

Kirken i Sierra Leone har definert følgende målgruppe, overordnet mål, prosjektmål, resultat og aktiviteter for det nye programmet. 

De viktigste målgruppene vil være de mest sårbare unge, kvinner og barn, som lever i jordbrukssamfunn på landsbygda. Denne gruppen av mennesker er de fattigste av de fattige, som ikke klarer å dekke sine umiddelbare behov (mat, husly og klær), og som ikke kan investere for fremtiden. Dette er mennesker som allerede har måttet leve på andres hjelp og velvillighet, de har skitne og fillete klær og er helt isolert. De kan ikke dekke medisinske utgifter når de blir syke.
Hovedfokus for programmet er:

  • Undervisning og ledelse. Helse - som inkluderer vann og sanitær.
  • Inntektsbringende prosjekt.
  • Jordbruk.
  • Infrastruktur.

CELAD er på slutten av sin femårs-periode med støtte fra Norad gjennom Digni.

Våre partnere i Sierra Leone: