immanuelkirken

Pastoral utnevnelse

Vi har fått melding om en ny pastoral utnevnelse.

Vi har fått følgende melding fra kirkens ledelse:

 

MELDING

Kabinettet kunngjør herved beslutningen om å utnevne Andreas Kjernald i 70% stilling som prest i Porsgrunn menighet fra 01.08.24.

Denne meldingen er endelig så langt det er mulig innenfor kirkens utnevningssystem.

Med vennlig hilsen
Svein J. Veland
Tilsynsprest.