larvik_google

Pastoral utnevnelse

Her er en ny melding om utnevnelse.

Vi har mottatt følgende melding fra kirkens ledelse:

 

MELDING

Kabinettet kunngjør herved beslutningen om å utnevne Silje Marie Halvorsen i 50% stilling som assisterende prest i Larvik menighet fra 01.08.24.

Denne meldingen er endelig så langt det er mulig innenfor kirkens utnevningssystem.

Med vennlig hilsen
Svein J. Veland
Tilsynsprest.