central_fasade_gml

Pastorale utnevnelser

Vi har mottatt melding om pastorale utnevnelser i Oslo.

MELDING

Kabinettet kunngjør herved beslutningen om å utnevne Ola Westad i 100 stilling,  Marianne Muntz i 100% stilling og Steinar Hjerpseth i 100% stilling som prester i Metodistkirken i Oslo fra 01.08.24.

Steinar Hjerpseth vil være 100 prosent ansatt for å styrke og videreutvikle det diakonale arbeidet.

Denne meldingen er endelig så langt det er mulig innenfor kirkens utnevningssystem.


Med vennlig hilsen
Svein J. Veland
Tilsynsprest