Preken i fastetiden av pastor Susan

Vi er i fastetidsperioden for alle kristne. I denne perioden lærer vi om å faste slik Jesus gjorde. Han er vårt eksempel. Jeg anbefaler ikke noen å faste i førti dager og netter som Jesus gjorde. Men jeg tror vi kan gjøre det så enkelt som mulig. For eksempel kan vi faste fra noe typer mat eller drikker i noen timer, men igjen vi må være veldig forsiktig med kroppen vår. Vi må ha en hensikt med det!
Samtidig tror jeg at det er viktig og lurt å faste, for det hjelper kroppen vår til å hvile og ordne seg. Noen ganger tenker jeg at vi spiser for mye som kan være farlig. Faste hjelper oss til å tenke på sultne som få ikke nok mat. Faste gir oss muligheter til å be og takke Gud som gjør det mulig for oss å få mat. Men kan bønn og faste hjelpe kristne til å seire over fristelser?

Vi leser at etter Jesus fastet i førti dager og førti netter, ble han fristet av djevelen. Som vi mennesker var han rett og slett sulten, og han lengtet etter å spise noe. Dette kjente djevelen godt til, og det var det som førte til at han ble fristet. Djevelen angriper alltid for våre svakeste punkter. Det står i Bibelen at selv om Jesus var sulten etter førti dagers og netters faste, seiret han over djevelens fristelser!

Hva lærer vi om faste og bønn? Hvorfor må vi faste og be?

 1. Bønn og faste beskytter oss ikke mot fristelser, men gir oss kraft til å kjempe mot Satans plan. Djevelens plan var at Jesus måtte falle i fristelser og gjøre hans ønsker.

 2. Det er kraft i bønn. Den Hellige Ånd gir oss kraft til å seire. Det står i Bibelen at da Jesus hadde fastet i førti dager og netter, ble han fylt av kraft fra Hellige Ånd for å kjempe mot Satan.

 3. Vi kan bli fristet, men vi må ikke falle i fristelser.

I Matteus 26, vers 41 leser vi at Jesus anbefalte sine disipler å be så de måtte ikke falle i fristelser. Det står i Bibelen at da Jesus kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter: Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time? Våk og be om at dere ikke må falle i fristelser!

 1. Faste og bønn hjelper oss til å kjempe åndelige kamper.

 2. 4. Kristne står imot djevelens gjerninger når de ber og faster.

Det står i Bibelen: «Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere» (Jakob 4,7). Jesus sa til djevelen: Bort fra meg Satan! Paulus brev til Efeserne 6, 11-13 også sier: «Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet».

 1. Bønn og faste kan driver ut vonde ting (Matteus 17,21)

Da disiplene ikke kunne drive en ond ånd ut av en syk gutt, anbefalte Jesus dem at slikt bare kunne drives ut ved bønn og faste.

 Sammendrag

 1. Jesus anbefaler oss å be alltid. Vi bor i en verden preget av ondt.

 2. Bønn og faste hjelper oss å tenke på Gud og andre trengende (Dette bygger vår relasjon med Gud og mennesker).

 3. Bønn og faste hindrer ikke fristelser, men de gir kristne kraft til å kjempe mot det onde.

 4. Være forsiktig med vår kropp når vi faster. Vi må ikke ødelegge kroppen som er Guds tempel. Vi må praktisere faste og bønn så rolig og enkelt som mulig.

 5. I noen tilfeller er det behov for å ikke bare å be, men også å faste.      AMEN