skolebarn
Besøk på en skole i en partnerlandsby i Sierra Leone i 2017. Foto: Karl Anders Ellingsen

Samlet om misjonen

Vi markerer misjonsdagen med takk for et energisk misjonsarbeid i takt med dagens behov.

 

Misjonsdagen i begynnelsen av februar er en fin dag å tenke igjennom misjonsarbeidet vårt. Hvordan kan vi bidra mest, inn i en verden som roper etter hjelp og partnerskap?

Siden starten på den metodistiske bevegelsen har det vært en praktisk og kunnskapsbasert misjon for å gjøre verden bedre, først lokalt, så globalt. John Wesley holdt selv frem evangeliet som et sosialt evangelium. Grunnfestet i troen, men med reelle konsekvenser for samfunnet vi er en del av. Når de to dimensjonene har arbeidet i harmoni, har Metodistkirken vært en kraft som ingen kan ignorere eller være uberørt av.

I de siste årene har misjonsselskapet arbeidet med en endring i tenkningen og den teoretiske bakgrunnen for arbeidet vårt i samarbeidslandene. Arbeidet gjennom landsbyutviklingsprogrammene i Sierra Leone, Liberia og Zimbabwe endrer nå fokus, og det er sosial forandring som gjelder.

På initiativ fra landsbyene skal misjonsselskapet, sammen med partnerne og prosjektdeltakerne jobbe mot kjønnsbasert vold. Misjonsselskapet har fått godkjent søknader om støtte til nye prosjekter og svært viktig – opprettholder store deler av vår dyktige stab i partnerlandene. De er våre ører, øyne, hjerner og hjerter i sine respektive land. De er misjonens hender.

I ettertid er det lett å se to ting. Det er et godt fokus å arbeide for, å redusere kjønnsbasert vold. Det er også et tema som er universelt og som rammer i alle land, også vårt eget. Alle nyhetene om drap og vold mot kvinner forteller oss at vi må lære mer om utfordringene og stå opp for de svakeste, både lokalt og globalt.

Det er et fokus som følger oss gjennom historien, som rører oss i vår ryggrad.

I dag bør vi rette en takk til vårt misjonsråd, ansatte og partnere. De har gjort en stor innsats for å videreutvikle vår misjon så vi i fortsatt samarbeid med Digni for å kunne ha en gjennomslagskraft i samarbeidslandene våre som langt overgår vår lokale størrelse.

Likeså går vår takk til misjonsfolket i menighetene. De trofaste lederne og fotsoldatene som står på år etter år. Med misjonssamlinger, misjonsgrupper, messer og så mye annet. Uten dere hadde vi ikke vært noe. Må Gud velsigne hver og en av dere!

God misjonsdag!