evangeliesenteret-(2)

Samarbeid med Evangeliesenteret

Vår menighet har siden juni samarbeidet med Evangeliesenteret. De har middagsservering og mat/klesutdeling til rusmisbrukere i kirken vår, og nå utvides tilbudet med å matservering og møte for de som ikke lenger er i aktiv rus, men i ettervern.

Tilbudet er åpent hver mandag fra kl.15.00 til kl.16.30. De disponerer kirken både i forkant og etterkant for forberedelse og rydding. Vi er nå i avslutningen av prøvetiden, og erfaringene så langt er veldig gode. Både frivillige og brukere trives godt, og er veldig fornøyd med lokalene våre. Menighetsrådet er også fornøyd, og vil gjerne fortsette samarbeidet. Evangeliesenteret ønsker nå å gi et tilbud til de som er i ettervern. Noen mandager vil de derfor ha matservering for disse etter at de andre er ferdige, og også et møte i kirkerommet. Vi gleder oss over at menighetens vår kan legge til rette for et slikt flott, diakonalt arbeid, og ønsker lykke til med det nye tilbudet.