hender-med-malt-hjerte--unsplash

Temagudstjenester

Søndag 8., 15. og 22.oktober blir det temagudstjenester. De skal handle om å være kirke med hjerte, hode og hender. Hilde Tveter har ansvar for de 2 første, og Annette Riise skal holde preken 22.oktober.

I dokumentet "Metodistkirken frem mot 2030" heter det i punkt 3: "Med åpne hjerter, åpne sinn og åpne dører, er vi kirke med hjerte, hode og hender". I 3 søndager skal vi se på hva det innebærer for oss som kristne, og som menighet. Hva slags kirke ønsker vi å være i årene fremover? Hilde Tveter vil ta for seg å være kirke med hjerte og hode, mens diakonistudent og diakonimedarbeider i Dnk, Annette Riise; vil snakke om å være kirke med hender.

Velkommen til spennende søndager i oktober!