Drammen sykkelprosjekt 2022

Se "Tro som bærer" om Naturlig Menighetsutvikling

Link til video.

Opptak av nytt webinar i Tro som bærer-serien: Naturlig menighetsutvikling. Drammen er sannsynligvis den av våre menigheter som har jobbet lengst og mest systematisk med NaMu. I webinaret fikk vi høre mer om hva som var de avgjørende faktorene som gjorde at prosessen kom i gang og fikk fart, hvordan menigheten har brukt NaMu som et verktøy gjennom mange år og hva som er status i dag. Medvirkende var Ommund Rolfsen, Svein Winge, Jan Brastein og Martin Vestøl.