sinnsro-kurs-1

Seminar om sinnsrogudstjeneste

I Metodistkirken på Lillestrøm 20. og 21. januar 2023.

 

Medvirkendepå seminaret er Morten von Krogh, Ole Jakob Vestvik, Yngvar Ruud, Torhild Ruud, Aksel Øhrn, Helen Byholt Lovelace og Torgeir Tveter.

Sinnsrogudstjenesten er en møteplass for livsmot og håp, en møteplass mellom tolvtrinnsfolket og kirkefolket, der det sårbare og det åndelige livet møtes slik at forvandling og vekst kan skje.

Siden år 2000 har vi feiret sinnsrogudstjenester i Norge. Et tyvetalls menigheter i Metodistkirken i Norge har hatt eller har invitert til sinnsrogudstjenester i disse årene, samt fellesgudstjenester i Porsgrunn.
Den norske kirke har arrangert slike gudstjenester i Ballangen/Ankenes menighet og Lier menighet (Sjåstad kirke).
Tiden er nå kommet for en revitalisering av engasjementet rundt denne viktige gudstjenesten. Innen Metodistkirken i Norge har «Læringsnettverket Recovery» som en del av MNA tatt tak i denne utfordringen og står som arrangør for dette seminaret. Samtidig understreker vi at alle interesserte er velkomne!

Program
Vi starter fredag 20 januar, hvor formiddagen går med til å bli kjent med «grunnfjellet» for reco-very-tanken: Tolvtrinnsprogrammet. Det så dagens lys da Anonyme Alkoholikere ble stiftet i 1935, presentert i deres «bibel» kalt STORBOKA.
Daglig leder av AAs servicekontor, Morten von Krogh, vil ta oss gjennom den historien.
Fredag avsluttes med sinnsrogudstjeneste i Lillestrøm metodistkirke.
Lørdag 21 januar legger vi sinnsrogudstjenesten litt under lupen, og ser på hvilken åndelighet som ligger i bunnen, noe Ole Jakob Vestvik vil berøre. Vi får høre den spennende og ferske histo-rien om sinnsrogudstjenesten i Sjåstad kirke i Lier ved Kari og diakon Aksel Øhrn. Vi gjennomfører etter lunsj en workshop som i stor grad blir en erfaringsutveksling der vi både gir og tar imot opplegg og tips.
Før vi skiller lag, vil Torhild Ruud fortelle om erfaringer med Stille dag og Recovery retreat fra tiden i Øståsen kirke. Vi får en kort orientering om en spennende konferanse i Sjømannskirken i Narvik i slutten av februar neste år, der Fotini og Olle Carlsson kommer og underviser om det de kaller LIVSSTEGEN – 12 steg till inre hälsa.


Det vil være mulig å kjøpe middag på fredag i kirken til kr 200,-

 

Deltakeravgift kr 250,-
Kursdeltagerne svarer for sine reise/oppholdsutgifter.
Man kan søke «Læringsnettverket Recovery» om tilskudd til reise/opphold v/ Helen Byholt Lovelace, epost: helen.byholt.lovelace@metodistkirken.no
Påmelding sendes Torgeir Tveter, epost: torgeir.tveter@metodistkirken.no innen 10. januar 2023
Arr.: Læringsnettverket Recovery

 

Last ned fullt program her.