CroppedImage

Aktivitet - "Volleyball"

Liker du volleyball? På Risøya finnes det en utendørs sandvolleyballbane som vi kan bruke alle dagene. 

Det er mulig å låne volleyball fra folkehøyskolen.