120220707_163015

SEMINAR: "Hvem er Jesus for deg?" med Lina Talset Blikstad 

Lina jobber som Trosopplærer i Metodistkirken i Larvik og Trosopplæringsrådgiver for Metodistkirken i Norge. Hun er engasjert i barne- og ungdomsarbeid, men er også opptatt av at trosopplæring er en livslang reise som påvirker alle mennesker til enhver tid.

Hun vil i dette seminaret se nærmere på 5 ulike perspektiver og verdensbilder som preger vår forståelse av hvem Jesus er. Dette seminaret er en videreformidling av undervisning som hun selv deltok på under konferansen «Gi Jesus videre» i 2022.