roy-frode-susan-og-charles_kroppet
De tre prestene tilknyttet Finnsnes samlet i juni. Fra venstre prest Roy-Frode Løvland som blir feltprest i forsvaret fra høsten av, ansvarlig prest Susan Gatwiri Mati (30%) og ny lokalpastor Charles Taylor (50%).

Spennende utnevning på Finnsnes

Det blir en spennende kombinasjonsutnevnelse på Finnsnes neste konferanseår.

Tilsynsprest Ingull Grefslie kom i forrige uke med melding om utnevnelser på Finnsnes. Prest Susan Gatwiri Mati blir pastoralt ansvarlig i 30% stilling og Charles Taylor blir lokalpastor i 50% stilling.
 
Charles Taylor er en av de aktive medlemmene våre på Finnsnes, og vi spurte han om hva som har fått han til å ta steget til tjenesten som lokalpastor.
- Det startet vel i tiden da Roy-Frode Løvland studerte for sin mastergrad i teologi. Jeg var med i en lokal gruppe som tok et utvidet ansvar for menigheten, slik at Roy-Frode fikk tid til å studere. Det var en god opplevelse å arrangere gudstjenester og det var inspirerende for meg, forteller Charles.
 
- Når det ble kjent at Roy-Frode ville bli feltprest, ble det tidlig klart for meg at det ville bli behov for mer aktive bidrag igjen i en periode. Det var noe jeg gjerne ville være med på. Jeg snakket med Roy-Frode og han utfordret meg til å gå inn i en stilling i 50% i menigheten. Det kjente jeg at jeg gjerne ville gjøre. Jeg arbeider ved en kristen videregående skole, og de var positive til at jeg kunne gå ned til 50% stilling der.
Jeg ønsker ikke å gå inne et studieløp mot en mastergrad i teologi som Roy-Frode, men jeg tenkte jeg kunne ta et kurs for lokalpredikanter. Så viste det seg at det finnes et studieløp for å bli lokalpastor. Det er jeg meget motivert for og vil gå inn i. Jeg liker å dele troen i andakter og forkynnelse, og jeg ser nytten av å lære mer. Nå blir det noen år med arbeid i både skole og menighet, og studier ved siden av. Det blir travelt, men jeg tror dette blir bra, sier Charles.
 
Han forteller at når han ser tilbake, så ser han at Gud har ledet han og gitt stadig økende utfordringer og oppgaver.
- Det å lede menigheten i gudstjenester og forkynne Guds ord, kjenner jeg at jeg er klar for å gjøre mer. Jeg har opplevd Guds ledelse så langt og opplever dette som et naturlig skritt videre. Nå gleder jeg meg til å komme i gang til høsten. Jeg er allerede godt i gang med planlegging. Jeg ser fram til å samarbeide med Susan Gatwiri. Hun kom på besøk til menigheten andre helga i juni, og menigheten fikk et veldig godt inntrykk av henne og vi gleder oss til hun skal komme oppover en uke i måneden det kommende året, sier han.
 
Charles Taylor forteller at det har vært viktig for han å få så mye positiv respons fra menigheten, fra prest Roy-Frode Løvland og fra kirkens ledelse ved tilsynsprest Ingull Grefslie.
 
Menighetens nåværende prest Roy-Frode Løvland sier at det er en stor glede for menigheten å ha en slik ressursperson som Charles Taylor, og at han kan tenke seg å gå inn i en slik tjeneste.
- Jeg vet at Charles gjør dette av kjærlighet til menigheten og det arbeidet vi gjør på Finnsnes. Jeg gleder meg til å fortsette som vanlig menighetsmedlem og tilhørende prest. Jeg vil gjøre det jeg kan for å støtte Charles i hans tjeneste. Det har jeg også min nye arbeidsgivers støtte i. Forsvaret oppfordrer oss feltprester til å beholde kontakten og engasjementet i hjemmemenigheten vår, og det er godt å ha i ryggen, avslutter Roy-Frode Løvland.
 
Vi gratulerer menigheten vår på Finnsnes med det som ser ut til å bli en spennende høst med et flott team!

 

Tekst: Karl Anders Ellingsen

Foto: Privat