allesammen-sondag-29.10.23

Alle sammen søndag

Vi håper at dette kan bli et hyggelig møtepunkt for alle generasjoner. 

Gudstjenesten varer ca. 40 minutter, og ledes av Marit Bjørnevik. 

Det blir kreativ familiepreken av Hilde Tveter. 

Harald Sævik bidrar med musikk i gudstjenesten og på sangsamling for voksne. 

Det blir formingsaktiviteter og lek for barna. Foreldre, besteforeldre og oldeforeldre er velkommen til å være med. 

Vi avslutter med å spise et varmt måltid sammen. 

Vi regner med at det varer i ca. 2-2,5 timer. 

Velkommen til en kjekk formiddag i kirken!