CroppedImage

Årskonferansen 2024

Årskonferansen 2024
ble avholdt i Oslo 21-23 juni med hovedkontoret som arrangør. 147 deltakere har fulgt et tett program. Forhandlingen var på  Quality Hotell 33 på Økern i Oslo. Avslutningsgudstjenesten var i Metodistkirken i Oslo tidligere Centralkirken . Mange viktige saker ble debattert og vedtatt. Her er en oppsummering av de viktigste

Biskopsvalg

Det ble nominert to kandidater til biskopsvalget neste år. Thomas Risager og Knut Refsdal ble nominert. Valget skjer på Sentralkonferansen 2. april 2025 - 6. april 2025 i Jerusalemskirken, København

Metodistkirken i Nord-Europa samles da for å velge ny biskop og legge planer for neste fire-årsperiode.

Utmeldelser

Hvittingfoss og Hammerfest søkte om å få forlate Metodistkirken i Norge. Årskonferansen godkjente begge søknadene.

Vedtak om Seksuell trakassering

Årskonferansen fulgte opp vedtak i generalkonferansen om seksuell trakassering. Her er vedtaket i sin helhet:

Uttalelse

Årskonferansen 2024 vil følge opp Generalkonferansens unnskyldning for ofre/overlevende etter grenseoverskridende seksuell atferd, med klar forpliktelse til å respondere på slik atferd innen kirkens virksomheter, i hele United Methodist Church.

Vi har i Norge utviklet og vedtatt; Retningslinjer ved anklage/mistanke om seksuell krenkelse, Beredskapsplan ved anklage/mistanke om seksuelle krenkelser og Varslingsrutiner.

Årskonferansen ber hovedkontoret lage en rutine for å oppdatere disse med riktig kontaktinformasjon hvert år.

Dokumentene bør gjøres enklere tilgjengelige på Metodistkirkens nettside, samt den enkelte menighets nettside.

Årskonferansen oppfordrer hvert menighetsråd til å sjekke at de kjenner retningslinjene og at de er kjent med sin lokale beredskapsplan.

Vi må aldri gi opp eller miste fokus på at overgrep kan skje i vår sammenheng. Informasjonen om hva det er, hvem det er hensiktsmessig å snakke med og hvordan saken blir behandlet må være offentlig tilgjengelig i våre kirker og institusjoner.

Årskonferansen støtter Misjonsselskapets arbeid mot kjønnsbasert vold i atferd i nære relasjoner. Dette er av vesentlig betydning for kirkens utvikling i våre samarbeidsland.

UMC sin policy og læringsressurser må fremmes i våre samarbeidsland.

Årskonferansen retter en beklagelse til de som tidligere ikke har følt de har fått tilstrekkelig respons når de har delt sine opplevelser. Vi skal blir bedre.

Ressurser

www.ctcumc.org Book of Dicipline
www.metodistkirken.no Sosiale prinsipper
www.donomorehram.org informasjon og beskrivelse for alle parter involvert i en prosess
www.umsexualethics.org informasjon om rapporterings prosessen
http://www.umc.org/who-we-are-/united-methodist-leaders-respon-to-metoo-and-churchtoo
www.gc.umc.org
www.gcsrw.org

 

Uttalelse om Israel og Palestina

Som kirke er vi kalt til å kjempe for rettferdighet og fred. Vi kan ikke tie når urett begås.

Vi fordømmer Hamas’ og den israelske stats manglende respekt for menneskeliv. Vi ber om umiddelbar våpenhvile på Gaza.

Metodistkirken i Norge fordømmer Hamas’ terrorangrep 7. oktober 2023 mot sivilbefolkningen i Israel. De resterende gislene som Hamas holder må frigis.

Vi fordømmer den israelske krigføringen på Gaza. Mange tusen palestinere, hvorav en stor andel er kvinner og barn, er drept. Sykehus, infrastruktur og flyktningleirer er bombet. Hjelpesendinger med mat, vann og medisiner til den palestinske befolkningen er hindret i å komme inn på Gaza. Dette er grove menneskerettighetsbrudd, og en uproporsjonal respons i henhold til folkerettslige prinsipper, som ikke kan rettferdiggjøres.

Det er viktig å skille mellom den Israelske stat og det jødiske folk. Vi tar sterk avstand fra jødehat.

Vi anerkjenner Israel og Palestinas rett til å leve som selvstendige stater innenfor trygge og folkerettslig anerkjente grenser. Vi støtter arbeid for en varig og rettferdig fred i Israel og Palestina.

 

Anerkjennelse av LHBT-personers fulle inklusjon i Metodistkirken

Med overveldende flertall vedtok Metodistkirkens årskonferanse i dag en uttalelse om Generalkonferansens vedtak.

Her er den fulle teksten i vedtaket:

Metodistkirken i Norge anerkjenner at Generalkonferansen i The United Methodist Church i 2024 fjernet alle paragrafer med LHBT+ diskriminerende ordlyd i kirkeordningen og i kirkens sosiale prinsipper. Vi som kirke forplikter oss til å følge opp disse vedtakene.
Samtidig glemmer vi ikke at kirkens offisielle syn på homofili gjennom 52 år har skapt mye lidelse for dem som har blitt holdt utenfor.
For å understreke at vi er en kirke som er åpen for alle, vil Metodistkirkens Årskonferanse 2024 si til alle LHBT+ personer, i og utenfor kirken vår:
Som kirke vil vi bekrefte din ukrenkelige verdi, som skapt og elsket av Gud. Du er velkommen i kirkens fellesskap som den du er. Du kan inngå ekteskap, og du kan søke ordinert tjeneste i kirken.

 

Høytidsesjon

Årskonferansen forhandlinger 2024 ble avsluttet med høytidsesjon. Det ble en sterk markering av at prestene Fotland, Sanden Bjønness, Jørstad, Bjerkseth og Johnsen ble pensjonert. De fikk honnør for lang og trofast tjeneste for Metodistkirken i Norge.

Albert Andersen Gjøstøl talte minneord over Solveig Alice Skaara og Anne-Marie Nordby.

Nye lokalpastorer ble presentert og ønsket velkommen.

Biskop Christian Alsted ble valgt som æresmedlem av årskonferansen ved stående akklamasjon.

 

Biskop Christian Alsted sin tale på avslutningsgudstjenesten. Kan høres her