cross_and_flame_color

Forandring i utnevning av prest til Stavanger og Sandnes

I slutten av mai ble Torgeir Tveter utnevnt til prest i Haugesund. Selv om menigheten er nedlagt, er det fortsatt rundt 180 metodister med tilknytning til menigheten i Haugesund, som nå er overført til Metodistkirken i Stavanger. Disse skal betjenes, og man håper også på å skape ny aktivitet på Haugalandet. På bakgrunn av dette må Torgeir sin stilling i Stavanger reduseres. Kabinettet foreslår, etter samtale med Hilde og Torgeir Tveter, samt menighetsrådslederne Håvard Jøranson og Per Skarung, at Hilde Tveter utnevnes til prest også i Stavanger. Dette ble gjort under årskonferansen i Larvik, og utnevnelsene gjelder fra 1.august. Torgeir ble utnevnt til Stavanger (80%) og Haugalandet (20%), og Hilde blir utnevnt til Sandnes (80%) og Stavanger (20%). Dersom det skulle bli behov for det, vil stillingsprosenten kunne endres underveis.

Vi håper at dette blir en god løsning for Stavanger og Sandnes, og for metodister på Haugalandet. Menighetsråd og personalkomité får nå en jobb med å lage en plan for hvordan Hildes stilling best kan brukes i Stavanger, og i Sandnes må menighetsråd og personalkomitè lage en plan for hvordan man best kan bruke Hilde i 80% stilling.

I samtalen prester og menighetsrådsledere hadde med tilsynsprest Ingull, snakket vi også om at vi også bør se på muligheter for et tettere samarbeid mellom våre to menigheter. Dette tar vi med oss inn i planleggingen videre.