img_3433.

Godt resultat av misjons og menighetsutlodningen.

Det kom inn i overkant av 39 000 kr på Misjons og menighetsutlodningen.

Det var hyggelig å se så mange innom i kirken denne dagen. 

Takk for innsatsen til alle som bidro med ulike oppgaver og loddkjøp.