70år-1944
Sangkoret 70 år i 1944

Metodistkirkens sangkor feirer 150 år

150-årsjubileet feires med Jubileumskonsert søndag 14. april kl. 18.00 i Stavanger Metodistkirke i Vaisenhusgata 7.

Metodistkirkens sangkor feirer 150 år våren 2024. Metodistkirkens sangkor er Stavangers eldste blandakor i kontinuerlig drift. Det ble startet av pastor Anders Olsen våren 1824, et halvt år før menigheten ble grunnlagt, og bestod den gang av 20 sangere. 

150-årsjubileet feires med Jubileumskonsert søndag 14. april kl. 18.00 i Stavanger Metodistkirke i Vaisenhusgata 7. 

Repertoaret omfatter sanger fra korets første opptreden og fram til i dag.  

Rennesøy og Kvitsøy kyrkjekor, Mosterøy ungdomskorps og solister deltar også i konserten. 

Musikalsk leder er Ole Hodnefjell. 

Metodistkirkens sangkor har mottoet: Synger for Gud, og korets primære mål har i alle år vært å formidle evangeliet gjennom sin sang.