1900

Ni lesninger

Vi synger julen inn.
Tekster og julesanger.

Vi inviterer til 9 lesninger

Søndag 17. desember kl 19 i Metodistkirken

Solister: Randi Hodnefjell og Helle Johanson Lindboe

Mosterøy ungdomskorps

Metodistkirkens sangkor og dirigent/pianist Ole Hodnefjell

Tekstlesere er Sigrun Klinkenberg og Per Endre Bjornevik

Kaffe/te og kaker

Kollekt

Velkommen til en lun adventsstund!

Metodistkirkens sangkor

Ni lesninger og sanger på engelsk Nine Lessons and Carols eller Festival of Nine Lessons and Carols er en sanggudstjeneste med røtter i den anglikanske kirken i Storbritannia. Den feirer Jesu fødsel og er bygget opp av (jule)sanger, lesning av bibeltekster og bønn. I ni korte lesninger fra 1. mosebok, de profetiske bøkene og evangeliene, adskilt av julesanger, salmer og kormusikk fortelles historien om menneskenes fall, løftet om Messias og Jesu fødsel. Den har spredt seg fra den anglikanske kirke til protestantiske og katolske kirker, og beskrives ofte som en gudstjeneste der «julen synges inn».