Historie

Historie

Ny artikkel kommer snart

 

Kunst i kirken

Stavanger Metodistkirke, bygd i 1874, var en mindre trekirke som ble nyrestaurert og ombygd til så å si en ny kirke i 1924. Den nye kirke ble tegnet av arkitekt Gustav Helland.

På utsiden av kirkefløyen mot hagen er det et kobberrelieff med navnene på de tre av kirkens ungdommer som mistet livet i 2. verdenskrig. Relieffet har følgende innskrift: «Norge over våre grave, Blomstre som en Herrens have.»

Over hovedinngangen til kirken: Et kobberrelieff som forestiller den Hellige Familie, laget av Øivind Weltzin.

Inne i kirken over prekestolen: Det store alterbildet av Kristus i Getsemane, malt av den norske kunstneren Eilif Petersen.

I fronten av prekestolen: Relieff utført av kunstneren Trygve Frafjord, fargelagt av Mons Breidvik. Lysestakene på alterbordet er også utført av Trygve Frafjord.

Det store trerelieffet på kirkesalens sidevegg er utført av kunstneren Oscar Zwink i Oberammergau, Tyskland.

Nede i bønnerommet: Det gamle knafallet fra kirkens første tid, og det første orgelet fra 1875.

Det nye orgelet i kirken ble bygd i 1949 av orgelbygger Jørgensen, Oslo. Det har 18 stemmer med elektrisk traktur.

Kirkens to klokker har en vakker lys klang, og er støpt av Olsen Nalum. De har følgende innskrift: «Se det Guds Lam som bærer verdens synd!» og «Land, Land, Land, hør Herrens ord!»