2sinsrogudstjeneste

SINNSROGUDSTJENESTE

Søndag 6 august kl 19.00
Kirkkaffe fra kl 18.30 i sideskipet.

 

Lystenning

Nattverd

Fra hjerte til hjerte

prestene  Hilde Og Treger Tveter. 

Sang og musikk av Olaug Mundal.