rainbow-g73144decc_1280
Illustrasjonsbilde. Pixbay.

Tar avstand fra økende hets og forfølgelse av LHBT personer

Kirkens ledelse om utviklingen både her hjemme og i Uganda.

Metodistkirken i Norge er dypt bekymret over økende hets og forfølgelse av LHBT personer både her hjemme og ute i verden. Ny lovgivning i Uganda mot LHBT personer og trusselen mot et Redd Barna Pride arrangement i Bergen, viser holdninger vi som kirke vil ta avstand fra. Vi finner det smertefullt at kirker og kristne er svært aktive i slike handlinger.

Metodistkirkens Sosiale Prinsipper sier blant annet:
«Alle mennesker, uansett alder, kjønn, sivil stand eller seksuell legning, har krav på å få ivaretatt sine menneske- og samfunnsrettigheter og bli beskyttet mot vold. Kirken bør støtte familier i å gi, alderstilpasset seksualundervisning til barn, unge og voksne

Metodistkirken er sterkt imot bruken av dødsstraff og fordømmer bruken av denne for å skremme og marginalisere LHBT personer og deres familier.

For Metodistkirken i Norge
Christian Alsted, biskop
Ingull Grefslie og Knut Refsdal, tilsynsprester