oystein-brinch.-img_20230429_142238
Snart har han oversatt 18.000 andakter til norsk. Øystein Brinch har vært norsk redaktør og tilrettelegger i snart 50 år.

Tar verden med storm!

Andaktsheftet I DAG utgis i 100 land. Ett menneske, én tanke, et globalt fenomen!

Da de harde 30-åra la seg som en klam hånd over USA, fikk en søndagsskolelærer en idé. Frances Craig sin tanke om en daglig, skrevet andakt, berører i dag over 100 millioner mennesker i hundre land. Hver dag. Heftet har blitt en prekestol av dimensjoner, et globalt fenomen du også kan bli en del av.
Andaktsheftet har vært utgitt i Norge i mange tiår. Også i norske fengsler gir den lille trykksaken åndelig næring og perspektiv.

Inn i fengslene

Ragnhild Feyling er fengselsprest i Den norske kirke. Hun har brukt heftet mye i fengslene hvor hun har jobbet: Ila, Bredtveit, Bergen, Skien, Oslo fengsel, Ullersmo og Kroksrud.
Fordi mennesker utenfor murene har gitt «sitt» fengsel et gaveabonnement, har heftene kommet jevnt og trutt. De innsatte har plukket dem med seg inn på cellene, inn i hverdagen.
 

Ragnhild har sett hvordan enkle andakter med hverdagslig innhold har en spesiell effekt,- fordi den åndelige dimensjonen er inkludert. Som teksten om det «Å bli stående fast i ei svingdør»! Noe den innsatte hadde opplevd som barn. Livet innenfor murene ble i overført betydning mye av det samme: Å sitte fast. Han kjente på en sterk ensomhet. Men andakten ga ham Guds blikk inn i situasjonen, et nytt perspektiv som ble ham til gagn og ga et løft.

I fjellene i Nepal

Steget fra et moderne norsk fengsel, til fjellene i Nepal, er enorm. Men har to ulike liv noe til felles?
Ragnhild har sin egen opplevelse med andaktsheftet. Mellom 1992 og 1993 var hun i India og jobbet som frivillig tilknyttet Mor Teresas arbeid. Etter at visumet var gått ut etter seks måneder, måtte hun ut av landet mens hun ventet på fornyet visum. Turen gikk til Nepal. Etter måneder i slummen i Calcutta, kjente Raghild det skulle bli godt å gå i de enorme fjellområdene med ren luft og absolutt stillhet. Det var illegalt å bringe en bibel inn i Nepal, men andaktsheftet passerte grensekontrollen. Det lille heftet ble til stor inspirasjon, en åndelig næringsbombe den måneden hun hadde ferie.

18 000 oversettelser

Øystein Brinch har vært norsk redaktør og oversetter av andaktsheftet i snart 50 år. Det betyr at han nærmer seg 18 000 oversettelser. Brinch er prest, forfatter og organist med en imponerende merittliste fra Metodistkirken i Norge. I skrivende stund sitter han og oversetter en andakt skrevet av en russisk kristen som fikk bladet overlevert på sitt eget språk, i et avsidesliggende område i Sibir. Et misjonærpar hadde brakt det med seg. Om litt får norske lesere russerens historie levert i postkassen. Han fikk motorstopp og ble stående i -60 kulde-grader.

Knyttet sammen

I DAG oversettes til 36 språk, og når stedene du ikke visste om. Sjølv etter alle disse årene lar Øystein seg berøre av andaktene som bærer med seg hverdagslivet til et medmenneske under andre himmelstrøk. Uansett kirkesamfunn, livssituasjon og teologisk forståelse, alle får nøyaktig det samme budskapet samme dag. Det knytter troende sammen over hele verden i en unison bønn og tanke. Man grunner på det samme minneordet, lar seg berøre av det samme skriftstedet.

Fra null til 500 000

En enkel, nedskrevet daglig andakt slo rot som en tanke hos den amerikanske søndags-skolelæreren Frances Craig. Hun hadde lagt merke til hva det enkle, lett tilgjengelige kunne bety i et menneskeliv. Snart var en bønnegruppe i gang med å be for arbeidet med heftet, ballen begynte å rulle, og før de hadde fått sukk for seg var opplaget på en halv million kopier.
Frances sin tanke ble gjort til realitet av Travis Park Methodist Episcopal Church i San Antonio, Texas. Idéen hennes ble omfavnet, og satt ut i live.
Utgiveren og eier er organisasjonen The Upper Room, som også utgir kristen litteratur og driver en forbønnstjeneste på nett. Alt med den samme grunntanken om enkelhet. The Upper Room er den engelske betegnelsen på salen der Jesus samlet disiplene til den siste nattverden.

Je leser kvår dag

I Norge er det Metodistkirkens hovedkontor som står som utgiver. Heftet utgis på norsk og sendes 1812 abonnenter i sju land, opplaget er på 2400 eksemplarer.  
Øystein Brinch forteller om onkelen som bestilte flere årsabonnement slik at han hadde eksemplarer å gi bort. Det var særlig kommunepolitikere han hadde hjerte for. De var hans misjonsmark. Responsen var tydelig nok:
-Je leser «boka» kvår dag. Je finner trøst! sa den trauste Ap-politikeren. Øysteins onkel var blitt et ledd i kjeden, en oppfyllelse av Frances Craigs beskjedne drøm i USA i de harde 30-åra.

Tekst: Marta Lillian Moan