knut_refsdal_lite_2022
Tilsynsprest Knut Refsdal blir sokneprest i Jeløy menighet i Den norske kirke.

Tilsynsprest Knut Refsdal blir fra nyttår sokneprest i Den norske kirke

Knut Refsdal avslutter sin tjeneste som tilsynsprest i Metodistkirken i Norge, Østre distrikt. Det skjer ved nyttår. Dermed slutter han også som menighetsprest i Moss samtidig. Refsdal tiltrer som sokneprest i Jeløy menighet i Den norske kirke.

Overfor Metodistkirken og alle dens menigheter og medlemmer, understreker Knut Refsdal at han ikke slutter på grunn av konflikt eller mistrivsel.
- Jeg går i større grad til noe, enn fra noe.
-Stillingen i Jeløy er en mulighet og en utfordring jeg rett og slett ikke kan unngå å ta. Selvsagt er det vemodig å forlate Metodistkirken, og dette har ikke vært en lett avgjørelse.

-Jeg er takknemlig for årene som tilsynsprest, og for den tilliten kirken har vist meg. Det har vært spennende og lærerike år. Nå går perioden som tilsynsprest mot slutten, og det har vært naturlig å tenke framover.

Knut ser først og fremst på meg selv som en økumenisk kristen.

- Jeg er glad for muligheten til å fortsette å arbeide for det jeg brenner for i Jeløy menighet. Dit vil jeg ta med meg mye av det som har vært viktig for meg i Metodistkirken.
 
Biskop Christian Alsted uttrykker takknemlighet for Knut Refsdals tjeneste og for samarbeidet med ham.

- Det er et tap for Metodistkirken å miste en så dyktig leder. Han har gjort en betydelig innsats som tilsynsprest der han med sine gode lederegenskaper, sin teologiske tyngde og sitt sterke engasjement har vært en pådriver i Metodistkirkens strategiske utviklingsarbeid.
 
Alsted fortsetter:
- I en tid preget av uenighet og teologiske spenninger tilknyttet Metodistkirkens forståelse av seksualitet, og hvordan vi kan være kirke for alle mennesker, har Knut på en dyktig måte ledet arbeidsgruppen som har laget forslag for veien videre.

- Jeg hadde gjerne sett at han fortsatte som tilsynsprest til 2025, men i stedet har han valgt å søke nye utfordringer i Den norske kirke. Jeg respekterer selvsagt Knuts valg, understreker Alsted og ønsker ham og Jeløy menighet alt godt.

Refsdal blir i Metodistkirken til og med 31.desember hvor han «deler» Metodist-Norge med vår andre tilsynsprest, Ingull Grefslie.

-Metodistkirkens ledelse vil arbeide intensivt med å få på plass ny tilsynsprest, og ny prest for Metodistkirken i Moss.
Jeg er trygg på at vi vil finne gode løsninger, slutter biskopen.


Kontakt:
Ved eventuelle spørsmål tilknyttet Refsdals overgang til Den norske kirke, er biskop Christian Alsted tilgjengelig på telefon: +45 27 20 46 96