wedding-2595862_1280
Illustrasjonsbilde fra Pixbay, tatt av StockSnap.

Ugyldige vigsler - oppslag i Dagen

Vi viser til oppslaget i Dagen om at 800 vigsler gjort i Metodistkirkens regi kan være ugyldige grunnet bruk av ikke godkjente vigselsritualer i perioden 1991 til 2023. Viser dette seg å være korrekt, er det noe vi vil beklage overfor departementet og dem som er blitt viet. Samtidig er det også viktig for Metodistkirken å understreke at våre vigslere har vært godkjente.

Vi tar denne saken på dypeste alvor og ser frem til å samarbeide med Statsforvalteren i Oslo og Viken når saken skal utredes nærmere.