college-student-g464138d2c_1920

Utdanning i Verdibevisst Ledelse

Det er med glede vi kan informere om at vi til høsten planlegger å starte opp med en ny runde i utdanningen i Verdibevisst Ledelse.

Målgruppen for utdannelsen er prester, diakoner og lekfolk, ledere som er opptatt av å øke sin ledelsesfaglige kompetanse generelt, og som spesielt er opptatt av det å være leder i kirken og i menighet. Det er Metodistkirkens Nasjonale Arbeid (MNA) som i samarbeid med Metodistkirkens Teologiske Seminar inviterer til utdanningen.

Studiet legger vekt på disse aspekter: Verdibevisst ledelse, Relasjonsledelse, Organisasjons- og frivillighetsledelse og Personlig ledelse. Studiet er en kombinasjon av teoretiske studier og praksis, hvor studentene skal reflektere over egen ledelse. Den praktiske delen av studiet skjer primært i tilknytning til en lokal metodistmenighet.

Generell informasjon om utdanningen
* Studiet har ca.15-20 plasser som tildeles etter begrunnet søknad. (oppstart er avhengig av minimum 10 deltagere)
* Undervisningen foregår på MF
* Utdanningen gir 10 studiepoeng.
* Obligatorisk oppmøte på 75% av undervisningen
* Mappeksamen (Faglig oppgave/refleksjonsnotat)
* Spennende forelesere og aktuelt pensum
* Plenumsundervisning og grupper hvor man sammen reflekterer over praksis.
* Faglig ansvarlig Roar G Fotland. Kursleder: Leif S. Jacobsen. Søknadsskjema får du ved henvendelse til kursleder
* For legfolk/frivillige er det nødvendig med anbefaling fra menighet for deltakelse
* Pris pr deltaker er beregnet til kr.15.000 (inkludert semesteravgift 2 halvår) – i tillegg kommer eventuell reise/opphold.
* Prester og diakoner får utgiftsdekning gjennom «Sevres fond». Mer informasjon i søknadsskjema.
* Legfolk søker stipend fra MNA og støtte fra lokalmenighet.
Mer informasjon i søknadsskjema


Bli med selv, informer andre!
Vi ber alle som leser dette selv vurdere om dette kan være noe for dem, og deler informasjonen. Erfaringen viser at de menigheter som deltar med flere deltakere får enda mer utbytte av utdanningen.


Vennlig hilsen
MNA v/ Leif S. Jacobsen
Metodistkirkens Teologiske Seminar og MF v Roar G. Fotland

 

Brosjyre Verdibevisst Ledelse