israel-og-gaza
Fra avstemningen om Israel og Gaza. Foto: Karl Anders Ellingsen

Uttalelse om krigen

Årskonferansen vedtok i dag en uttalelse om en av vår tids store konflikter.

Etter en lengre debatt og flere endringsforslag, var det ikke mulig å komme til et konsensusvedtak. Det ble avholdt en vanlig avstemning. 94 stemte ja, 18 stemte nei og 4 avholdt seg fra å stemme.

Her er uttalelsen i sin helhet:

Uttalelse om Israel og Palestina

Som kirke er vi kalt til å kjempe for rettferdighet og fred. Vi kan ikke tie når urett begås.

Vi fordømmer Hamas’ og den israelske stats manglende respekt for menneskeliv. Vi ber om umiddelbar våpenhvile på Gaza.

Metodistkirken i Norge fordømmer Hamas’ terrorangrep 7. oktober 2023 mot sivilbefolkningen i Israel. De resterende gislene som Hamas holder må frigis.

Vi fordømmer den israelske krigføringen på Gaza. Mange tusen palestinere, hvorav en stor andel er kvinner og barn, er drept. Sykehus, infrastruktur og flyktningleirer er bombet. Hjelpesendinger med mat, vann og medisiner til den palestinske befolkningen er hindret i å komme inn på Gaza. Dette er grove menneskerettighetsbrudd, og en uproporsjonal respons i henhold til folkerettslige prinsipper, som ikke kan rettferdiggjøres.

Det er viktig å skille mellom den Israelske stat og det jødiske folk. Vi tar sterk avstand fra jødehat.

Vi anerkjenner Israel og Palestinas rett til å leve som selvstendige stater innenfor trygge og folkerettslig anerkjente grenser. Vi støtter arbeid for en varig og rettferdig fred i Israel og Palestina.