valg

Vedtak om Seksuell trakassering

Årskonferansen fulgte opp vedtak i generalkonferansen om seksuell trakassering.

Her er vedtaket i sin helhet:

Uttalelse

Årskonferansen 2024 vil følge opp Generalkonferansens unnskyldning for ofre/overlevende etter grenseoverskridende seksuell atferd, med klar forpliktelse til å respondere på slik atferd innen kirkens virksomheter, i hele United Methodist Church.

Vi har i Norge utviklet og vedtatt; Retningslinjer ved anklage/mistanke om seksuell krenkelse, Beredskapsplan ved anklage/mistanke om seksuelle krenkelser og Varslingsrutiner.

Årskonferansen ber hovedkontoret lage en rutine for å oppdatere disse med riktig kontaktinformasjon hvert år.

Dokumentene bør gjøres enklere tilgjengelige på Metodistkirkens nettside, samt den enkelte menighets nettside.

Årskonferansen oppfordrer hvert menighetsråd til å sjekke at de kjenner retningslinjene og at de er kjent med sin lokale beredskapsplan.

Vi må aldri gi opp eller miste fokus på at overgrep kan skje i vår sammenheng. Informasjonen om hva det er, hvem det er hensiktsmessig å snakke med og hvordan saken blir behandlet må være offentlig tilgjengelig i våre kirker og institusjoner.

Årskonferansen støtter Misjonsselskapets arbeid mot kjønnsbasert vold i atferd i nære relasjoner. Dette er av vesentlig betydning for kirkens utvikling i våre samarbeidsland.

UMC sin policy og læringsressurser må fremmes i våre samarbeidsland.

Årskonferansen retter en beklagelse til de som tidligere ikke har følt de har fått tilstrekkelig respons når de har delt sine opplevelser. Vi skal blir bedre.


Ressurser

www.ctcumc.org Book of Dicipline
www.metodistkirken.no Sosiale prinsipper
www.donomorehram.org informasjon og beskrivelse for alle parter involvert i en prosess
www.umsexualethics.org informasjon om rapporterings prosessen
http://www.umc.org/who-we-are-/united-methodist-leaders-respon-to-metoo-and-churchtoo
www.gc.umc.org
www.gcsrw.org