2023-09-23-vigsling-st.a-barbra-katolske-krk-kongsberg-(3)
Flere av Metodistkirkens tidligere medlemmer på Kongsberg deltok på vigslingen: (Fra v.) Trond, Jorunn og Kristoffer Thurmann, Kari og Viggo Saga, Berit Westad og Ragnar Johansen (bak).

Vigslet til katolsk kirke

Den tidligere Metodistkirken på Kongsberg ble lørdag 23. september vigslet til katolsk kirke.

Det var biskop Bernt Eidsvig som sto for vigslingen av kirken. Kirken er gitt navnet St.a. Barbra kirke etter hun som regnes som skytshelgen for blant annet bergverksarbeidere.

Kirken ble bygget i 1883 i nygotisk stil og etter mønstertegninger fra Amerika. I 2020 ble menigheten avviklet, og året etter overtok Oslo katolske bispedømme den gamle Metodistkirken. Etter dette er det gjort omfattende restaurerings- og ombygningsarbeid innvendig. blant annet er det gamle alterpartiet fjernet.

Til vigslingen var tidligere medlemmer av vår menighet på Kongsberg invitert sammen med tilsynsprest Knut Refsdal og prest Vidar Sten Bjerkseth. Det ble en spesiell, men også flott opplevelse å være med på den omfattende vigslingsliturgien som blant annet innebar salving av alter og kirkens vegger.

Biskop Eidsvig trakk i sin preken linjene tilbake til Metodistkirkens arbeid på Kongsberg i nærmere 150 år, og framholdt at dette nå videreføres av den katolske kirke. Samtidig takket han også for muligheten til å overta kirkebygget.

På mottakelsen i Kongsberg Musikkteater etterpå, brakte Knut Refsdal en hilsen fra Metodistkirken i Norge, mens Vidar Sten Bjerkseth fortalte fra menighetens og kirkebyggets historie.

 

Takk til prest Vidar S. Bjerkseth for rapport og bilder.