webinar_2

Webinar om forslagene til årskonferansen 2022

 

Se opptak av webinaret her.

 

Introduksjon:

Metodistkirken har aldri vært en enhetlig kirke: Vi verdsetter et vidt spekter av teologiske overbevisninger, personlige synspunkter og arbeidsformer, og gjennom årene har vi levd sammen med ulike syn på mange teologiske, etiske og praktiske spørsmål. At dette innimellom skaper utfordringer for oss, bør ikke overraske noen, men vi er ikke kirke fordi vi deler de samme verdiene, oppfatningene eller meningene, men fordi vi deler den samme troen. Dette er både en faktisk beskrivelse av kirken, men også uttrykk for en Gud-villet virkelighet: Skapelsens mangfold, variasjon og kompleksitet er en gave fra Gud.

Som kabinett er vi opptatt av at Metodistkirken skal forbli en romslig og åpen kirke der så mange som mulig kan leve sammen i gjensidig respekt, på tvers av ulikheter og divergerende syn, og der ingen tvinges til å handle mot sin egen overbevisning. I stedet for å se på dette som en svakhet, kan det ses på som en styrke. I kirken ønskes mangfold, diskusjon og uenighet. Det har med troverdighet å gjøre. Kanskje kan vi derfor si at det å være del av en kirke hele tiden er å balansere mellom prinsipp og pragmatikk?

Nå er vi i en brytningstid. Den årelange prosessen med å «lande» kirkens posisjon knyttet til vigsel av likekjønnede og ordinasjon av homofile og lesbiske, er enda en gang utsatt, og til årets årskonferanse foreligger det fire forslag som omhandler dette.

På dette webinaret vil representanter fra noen utvalgte menighetsråd dele sine refleksjoner om forslagene, etterfulgt av samtale.