webinar_generell

Webinar om "trosspråk"

Tirsdag 21. mars kl. 09.00 til 10.15 er det et nytt webinar i serien "Tro som bærer".

Tirsdag 21. mars kl 09.00-10.15 er det tid for et nytt webinar i serien «Tro som bærer». Denne gangen er temaet «trosspråk» og vi kslal ytte til innledninger fra Unni Vestøl og Anne Grete Spæren Rørvik, som begge er prester i Drammen. De har arbeidet mye med trosspråk i menigheten og vil fortelle om sine erfaringer fra dette.

Anne Grete sier følgende: «Jeg forstår trosspråk som det «språk» Gud bruker for å nå inn til oss. Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) opererer med tre hoveddeler og ni ulike trosspråk: Læremotivert, Bibelmotivert, Delende, Asketisk, Entusiastisk, Mystisk, a-g-s-rorvik_2021Symbolsk, Sensorisk og Rasjonell.

Jeg oppfatter at NaMu opererer med at vi nærmest er født med et trosspråk. Det blir fort en diskusjon om arv og miljø. Men enten en er født sånn eller blitt sånn, så gir det mening for meg å snakke om ulike trosspråk.

Det jeg særlig liker ved denne måten å tenke på, er at en unngår å karakterisere åndelighet. Jeg har lett for å ha komplekser når det gjelder åndelighet. Jeg tenker fort at «hun er mer åndelig enn meg». Men tanken om trosspråk hjelper meg til å tenke annerledes.

Det jeg ikke liker ved denne måten å tenke på, er at det minner meg om diagnoser. Hvis vi får vite hvilket «trosspråk» vi tilhører, er det lett å tenke at vi «vet alt» om hverandre. For eksempel er det lett å tenke at mennesker som liker liturgi, ikke liker fri bønn. Men jeg liker både liturgi og fri bønn.»

Unni sier: "Jeg har nytte av å kjenne til de forskjellige trosspråkene. Litt for å bli bedre kjent med hva slags uttrykk min egen tro har, men minst like mye for å kunne møte deltagerne i gudstjenesten og andre sammenkomster på den måten de har lettest for å ta til unni_lise_vestol_2022seg det jeg vil formidle om Guds kjærlighet.

Målet med å vite hvilket trosspråk som ligger meg nærmest er ikke for å finne meg en bås, men for å bli klar over styrker og svakheter ved det språket jeg har lettest for å bruke. Dessuten blir jeg oppmuntret til å utforske andre trosspråk for å kunne gjenkjenne Guds stemme på andre måter."

 

Link til webinaret: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI5NTg2YTgtOWM4OC00YWRhLTliZTMtOWE4ODhiY2ViZDA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227cf2e543-7a93-46e8-96aa-58b5a9b0d618%22%2c%22Oid%22%3a%221353ad26-469d-4b70-981c-3ad099c2f48c%22%7d