silje-marie-halvorsen
Prest Silje Marie Halvorsen ved Porsgrunnselva. Nå er hun klar for nye studier i verdibevisst ledelse.

- Verdibevisst ledelse fikk meg tilbake til MF!

Det sier prest Silje Marie Halvorsen til Brobyggeren. Til høsten er det start på en ny runde med Verdibevisst ledelse på MF vitenskapelig høyskole.

Etter å ha fullført utdannelsen som prest i Metodistkirken ved MF i fjor, var det ikke mye som lokket Silje Marie Halvorsen tilbake mot skolebenken.
- Jeg så meg som ferdig med studiene på en stund. Nå er det arbeidet i menigheten som tar min tid, forteller Silje Marie. Hun forteller at det var en telefon fra kursansvarlig Leif S. Jacobsen som fikk henne til å vurdere nye studier.
- Dette er jo noe annet enn det en lærer på teologistudiet, og jeg ser dette som et godt tillegg til teologien. Nå er det ledeleseaspektet som er i fokus, og det finner jeg så spennende at jeg har meldt meg på, sier Silje Marie.
- Nå gleder jeg meg til å starte og tror at det blir spennende. Jeg er spent på hvordan gruppa med studenter blir. Men med metodister, så blir det jo nesten alltid fint. Kanskje blir du også med, oppfordrer Silje Marie med et smil.
 
Direkte overføringsverdi
For Leif S. Jacobsen er dette et studium som har vært gjennom flere runder og har blitt et godt og etablert tilbud til både ordinerte og lekfolk i menighetene.
- Noe som er viktig for meg å få frem er at dette kurset gir god ledelseskompetanse som ikke bare er for ledelse i menigheten, men som også er direkte overførbart til arbeidslivet. Utdannelsen holder god faglig kvalitet og gir 10 studiepoeng. Jeg håper både prester, diakoner og leke ledere i kirken ser denne muligheten og blir med oss, sier Leif S. Jacobsen.
 
Målgruppe
Målgruppen for utdannelsen er prester, diakoner og lekfolk, ledere som er opptatt av å øke sin ledelsesfaglige kompetanse generelt, og som spesielt er opptatt av det å være leder i kirken og i menighet. Det er Metodistkirkens Nasjonale Arbeid (MNA) som i samarbeid med Metodistkirkens Teologiske Seminar inviterer til utdanningen.
 
Innhold
Studiet legger vekt på disse aspekter: Verdibevisst ledelse, Relasjonsledelse, Organisasjons- og frivillighetsledelse og Personlig ledelse. Studiet er en kombinasjon av teoretiske studier og praksis, hvor studentene skal reflektere over egen ledelse. Den praktiske delen av studiet skjer primært i tilknytning til en lokal metodistmenighet.
 
Undervisning søndag kveld og mandag
* 3.-4. september 2023: Verdibevisst ledelse.
Innledende samling med informasjon om utdanning, arbeidsform og hva ledelse er.  Hvordan egne verdier og kirkens verdier motiverer lederens valg og handlinger.
 
* 19.-20. november 2023: Relasjonsledelse.
Å skape gode relasjoner til medarbeidere er viktig for enhver leder som er opptatt av teambygging og teamarbeid. Menigheten som team.
 
* 11.-12. februar 2024: Organisasjons- og frivillighetsledelse.
Endringsledelse og konflikthåndtering. Formell og uformell ledelse.
 
* 14.-15. april 2024: Personlig ledelse.
Hvordan leder jeg, og hvordan kan jeg utvikle meg som leder? Rolleforståelse.
 
Søknadsfrist er mandag 3. juli (dagen etter årskonferansen).
 
Link til infoside med brosjyre.

Tekst og foto: Karl Anders Ellingsen