valg

Forlengelse av frist for utmelding?

I en lukket sak i Vårt Land i dag, blir forslaget fra Flekkefjord om å forlenge fristen for menigheters utmeldelse av Metodistkirken omtalt.

Du finner alle sakspapirene til årskonferansen her.

Menighetsrådet i Metodistkirken i Flekkefjord har ikke oppfattet at fristen for å melde ut en menighet fra Metodistkirken i Norge under rause betingelser var ved fristen for levering av forslag til denne årskonferansen. Rause betingelser innebærer at en menighet som melder seg ut kan ta med seg sin eiendom og midler ut av kirken. Eventuelle lån og andre finansielle bindinger skal vurderes for hver søker.

I Metodistkirken er det årskonferansen som disponerer alle midler og eiendom i kirkesamfunnet. Det er derfor årskonferansen som suverent avgjør om en menighet kan melde seg ut og under hvilke betingelser.

Menighetene støtter hverandre med midler og tilskudd for å sikre drift i alle menighetene. Et direkte eksempel på dette i årets konferanse er en sak der delegatene og de ordinerte skal behandle om kirken sentralt skal overta et lån på over 15 millioner som menigheten i Arendal ikke klarer å betjene.

Forslaget fra menighetsrådet i Flekkefjord (sak 4.1) lyder som følger:

Forslag:
1. Årskonferansen delegerer til hovedstyret godkjenningen av menigheter som ønsker å forlate Metodistkirken. (Iht ÅK 2023 Sak 4.3 punkt 5.9: 5.9 Beslutning om å forlate Metodistkirken og avtale som inngås skal godkjennes av Årskonferansen).
Subsidiært:
1. Det avholdes en ekstraordinær årskonferanse digitalt, i forkant av Sentralkonferansen 2025
2. Kun saker som omhandler menigheter som ønsker å forlate Den norske årskonferansen vil bli behandlet.
3. Om den ordinære årskonferansen i 2025 blir avholdt før Sentralkonferansen 2025, så bortfaller den ekstraordinære årskonferansen.

 

Forslaget har vært diskutert i hovedstyret, som gir en klar anbefaling til årskonferansen (Sak 3.01.2 Tilleggsrapport fra hovedstyret):

Flekkefjord ber i sitt forslag til Årskonferansen om at muligheten for en menighet til å tre ut av Årskonferansen forlenges så tett opp mot kommende Sentralkonferanse (2025) som mulig. Dette for også tidsmessig å sikre en raus behandling.
Flekkefjords primærforslag er at ÅK, 2024 delegerer til HS å godkjenne avtale om å forlate Metodistkirken. Dette er ikke et gyldig forslag, da det kun er ÅK som kan godkjenne en utmeldelse.
Flekkefjords sekundærforslag er derimot gyldig.
Hovedstyret anbefaler likevel ikke at ÅK sier ja til forslaget om å forlenge perioden for mulig utmeldelse som menighet. HS anser at menighetene er gitt nok tid, at det for fellesskapets beste er naturlig å lukke muligheten til å melde menigheter ut av
Metodistkirken etter årets ÅK.

 

Forslaget vil bli behandlet på årskonferansens forhandlinger og blir avgjort ved votering.