En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nye og strengere smittevernregler

Nye og strengere smittevernregler

09.11.2020
Nye og strengere smittevernregler

 

Regjeringen har med virkning fra 09.11.2020 innført nye og strengere krav til antall deltakere ved offentlige arrangementer innendørs. Kirkens ressursgruppe har derfor utarbeidet en oppdatert smittevernveileder for våre menigheter og ansatte.

De nye skjerpede kravene betyr blant annet at det nå kun kan være 50 deltakere til stede på gudstjenester. Grunnen til dette er at kirkebenker ikke regnes som fastmonterte seter.

Avstandskravet om minimum en meter fra skulder til skulder gjelder fortsatt i tillegg til at kirkerommets areal avgjør hvor mange som kan være til stede. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre.

Det er også bestemt at menighetene nå må oppbevare frammøtelistene i 14 dager. 

Enkelte kommuner har allerede innført lokale forskrifter som inneholder strengere bestemmelser om både antall og serieplassering på offentlige arrangementer. Det er derfor viktig at menigheten følger med på hvilke lokale retningslinjer som gis, og innretter seg etter dette.

Med bakgrunn i den generelle smittesituasjonen og oppfordringen fra myndighetene til redusert sosial kontakt, anbefaler kirkens ressursgruppe menighetene å vurdere å avlyse alle gudstjenester og aktiviteter foreløpig ut november.

 

Du finner full oversikt her.

 

Lignende artikler
Protokoll fra hovedstyret er lagt ut. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone