En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Om metodistkirken>Visjon og Strategiplan

Visjon og Strategiplan

12.05.2014

Oppdatert 26.09.2017

 

 

Visjon og Strategiplan

Visjon, mål & strategi

For Metodistkirken i Norge

 

 

 

Visjon og Strategiplan

Visjon

    ”En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere”

 

 

Kirkens oppdrag er…

Å forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres

 

Verdier

– vi forplikter oss til å være…   

 • Kristussentrerte
 • Ansvarlige og kvalitetsbevisste
 • Samarbeidende og teamorienterte
 • Ærlige og troverdige
 • Ydmyke og lyttende
 • Undrende og spørrende

– vi vil praktisere…   

 • Radikal gjestfrihet
 • Levende og relevante gudstjenester
 • Målrettet trosopplæring
 • Modig misjon og tjeneste
 • Raushet og gavmildhet

 

Hva er det vi vil ?

Vi vil endre kirkens tenkemåte, så vi blir opptatt av å være en del av Guds misjon i verden og invitere mennesker til fellesskap med Jesus Kristus.

 

4 Fokus Områder

Visjon og Strategiplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fire misjonale fokusområder nasjonalt og globalt

 

1 I tjeneste med fattige.                        
      Vi vil være med og bekjempe fattigdom og ta diakonalt    og sosialt ansvar i relasjon til mennesker i nød.
2 Helse og livsvilkår.                                          
      Vi vil arbeide for å gi mennesker bedre helse og livsvilkår, og bekjempe globale dødelige sykdommer som særlig rammer de fattige.
 3 Nye trosfellesskap og menighetsutvikling
      Vi vil skape nye trosfellesskap og arbeide for å fornye våre menigheter
4 Lederutvikling                                  
      Vi vil utvikle kristne ledere som kan være med og fornye og omskape kirken og verden

 

Det vil vi…

Visjon og Strategiplan

 

Vi vil frem mot 2020 fortsette med å være en levende kirke, som forandrer og utvikler våre menigheter åndelig og misjonalt gjennom:
Et tydelig utadrettet fokus – særlig på marginaliserte og  medmennesker i en vanskelig livssituasjon i Norge og i verden forøvrig.
En bevisstgjøring om å hjelpe barn, unge og voksne til tro og livslang vekst og utvikling i det kristne livet

Øke antallet av nye medlemmer til 200 årlig, øke det gjennomsnittlige gudstjenestebesøket med 5%, ha en årlig tilgang på 2-3 prester og diakoner, fokusere på start av nye trosfellesskap med mål om å starte 3 nye menigheter.

Dette gjør vi gjennom tilbud om menighetsveiledning og lederutvikling, prioritering av ressurser dit hvor potensiale er størst, styrking av intern og ekstern informasjon.

 

Lignende artikler
Strategidag
2020-01-31
Her finner du Metodistkirkens gjeldende strategiplan. Les mer
Ny utnevning
2015-02-09
Det har kommet en ny utnevning til Bergen og Centralkirken. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone