En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Om metodistkirken>Visjon og Strategiplan

Visjon og Strategiplan

12.05.2014

Oppdatert 26.09.2017

 

 

Visjon og Strategiplan

Visjon, mål & strategi

For Metodistkirken i Norge

 

 

 

Visjon og Strategiplan

Visjon

    ”En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere”

 

 

Kirkens oppdrag er…

Å forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres

 

Verdier

– vi forplikter oss til å være…   

 • Kristussentrerte
 • Ansvarlige og kvalitetsbevisste
 • Samarbeidende og teamorienterte
 • Ærlige og troverdige
 • Ydmyke og lyttende
 • Undrende og spørrende

– vi vil praktisere…   

 • Radikal gjestfrihet
 • Levende og relevante gudstjenester
 • Målrettet trosopplæring
 • Modig misjon og tjeneste
 • Raushet og gavmildhet

 

Hva er det vi vil ?

Vi vil endre kirkens tenkemåte, så vi blir opptatt av å være en del av Guds misjon i verden og invitere mennesker til fellesskap med Jesus Kristus.

 

4 Fokus Områder

Visjon og Strategiplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fire misjonale fokusområder nasjonalt og globalt

 

1 I tjeneste med fattige.                        
      Vi vil være med og bekjempe fattigdom og ta diakonalt    og sosialt ansvar i relasjon til mennesker i nød.
2 Helse og livsvilkår.                                          
      Vi vil arbeide for å gi mennesker bedre helse og livsvilkår, og bekjempe globale dødelige sykdommer som særlig rammer de fattige.
 3 Nye trosfellesskap og menighetsutvikling
      Vi vil skape nye trosfellesskap og arbeide for å fornye våre menigheter
4 Lederutvikling                                  
      Vi vil utvikle kristne ledere som kan være med og fornye og omskape kirken og verden

 

Det vil vi…

Visjon og Strategiplan

 

Vi vil frem mot 2020 fortsette med å være en levende kirke, som forandrer og utvikler våre menigheter åndelig og misjonalt gjennom:
Et tydelig utadrettet fokus – særlig på marginaliserte og  medmennesker i en vanskelig livssituasjon i Norge og i verden forøvrig.
En bevisstgjøring om å hjelpe barn, unge og voksne til tro og livslang vekst og utvikling i det kristne livet

Øke antallet av nye medlemmer til 200 årlig, øke det gjennomsnittlige gudstjenestebesøket med 5%, ha en årlig tilgang på 2-3 prester og diakoner, fokusere på start av nye trosfellesskap med mål om å starte 3 nye menigheter.

Dette gjør vi gjennom tilbud om menighetsveiledning og lederutvikling, prioritering av ressurser dit hvor potensiale er størst, styrking av intern og ekstern informasjon.

 

NYESTE ARTIKLER
Bli med når STEG konferanse går digitalt 12.-13. mars 2021. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler
Strategidag
2020-01-31
Her finner du Metodistkirkens gjeldende strategiplan. Les mer
Ny utnevning
2015-02-09
Det har kommet en ny utnevning til Bergen og Centralkirken. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone