En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Jesu time i jordens tid

Jesu time i jordens tid

17.12.2012
Utgangspunktet for denne oppgaven var å granske Johannesevangeliets fremstilling av Jesu død.

Utgangspunktet for denne oppgaven var å granske Johannesevangeliets fremstilling av Jesu død. Etter å ha sortert tekstene i hele evangeliet som direkte eller indirekte har med dette tema å gjøre utkrystalliserte det seg noen ord og termer som syntes å ha en spesiell tyngde i forhold til dette. Ett av disse var wra,- “timen” som med 26 forekomster har relativ stor hyppighet i evangeliet som sådan. Selv om forekomstene omfavner et vidt spekter av perikoper, en del av dem i tekster som ikke var en del av tekstene fra den første kartleggingen, er det grunnlag for en videre vurdering av termen som et teologisk pregnant begrep. Flere kommentarer på Johannesevangeliet legger vekt på at wra henspiller på Jesu død på korset, fullbyrdelsen av hans gjerning på jorden, timen for hans forherligelse o.l.. Spørsmålet blir da: hva er det som i bunn og grunn konstituerer “timen”, og når oppstår den? Helle Maria Wolstad

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone