En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Når solidariteten koster

Når solidariteten koster

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
21.12.2012
Det er alltid enklere å være solidarisk når det ikke koster noe særlig.

Kirkens Nødhjelps utspill om økningen av tollsatsene for utenlandske matprodukter, fikk en svært variert mottakelse.


All erfaring sier at handel er noe av det aller beste vi kan gjøre for å forbedre levekårene i land utenfor den industrialiserte delen av verden. Rettferdig handel gir vekst og ringvirkninger for hele samfunn. Jordbruk er noe alle land har og som alle kan drive handel med. Når en kan selge sine produkter får en tilgang til kapital, det gir igjen økt effektivitet og bedre tilgang til produktene både lokalt og hos handelspartnerne. Det gir forbedret samferdsel og kontakt.


Landbruket i Norge har, som i alle industrialiserte land, beskyttelsesmekanismer mot utenlandsk konkurranse. Det må kunne være mulig å føre en samtale om hvorvidt dette nå har fått et nivå som går ut over medmennesker i andre land. Kirkens Nødhjelp forsøkte å gjøre det, men ble møtt med kraftige motangrep fra flere hold.


Skal verden bevege seg mot en mer rettferdig handel og fordeling av ressursene, må flere få tilgang til markedsplassen.


Kirkens Nødhjelp reiste en viktig debatt. Den bør vi ta uten at noen trekker ens motiver i tvil.
 

Karl Anders Ellingsen

Lignende artikler
Martha Gezahegn (28) solgte kroppen sin til fremmede menn. Nå er hun gift, mamma og lærer for andre tidligere sexarbeidere i Etiopia. Hun er ett av forbildene som utfører norske menigheters internasjonale diakoniarbeid. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone