En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Vann til Birzai

Vann til Birzai

04.01.2007
70 % av innbyggerne i Birzai, Litauen har ikke tilgang på vann og dette vil studentene på Betanien diakonale høgskole gjøre noe med.
Det sier seg selv at studentene ikke kan skaffe vann til alle i Birzai. Ved å samle inn penger til å få innlagt vann i den nye Metodistkirken, som også vil gi lokaler til helse- og generelt hjelpearbeid, vil studentene bidra til at Birzais innbyggere kan komme til kirken for å ta en dusj og for å få vasket klærne sine. Litauen er ikke så langt unna oss i antall kilometer, men når det kommer til levevilkårene, er det en enorm forskjell.

Diakoniuke
Hvert år vier Betanien diakonale høgskole den første studieuken i januar til diakoni der de ser på diakoniens grunnlag og den diakonale handling. I løpet at diakoniuken, har studentene også en aksjonsuke, for virkelig å leve ut den diakonale handlingen. De foregående årene har studentene samlet inn penger til innkjøp av bil til et Meals-on-wheels prosjekt i Kaunas, Litauen, et pårørendekjøkken til sykehuset Haydom i Tanzania og i fjor samlet studentene inn penger til Kirkens bymisjons Møtestedet. I år er det menigheten i Birzai som Stiftelsen Betanien Bergen har et samarbeid med, som nyter godt av studentenes innsamlingsvilje. Målet for årets aksjonsuke er å samle inn 120.000 kr for å få lagt inn vann i grave en brønn til den gamle KGB-bygningen som er under restaurering.

18. juni 2006, skrev Stiftelsen Betanien under en 10 års samarbeidsavtale med Metodistkirken i Birzai. Avtalen gjelder så vel Hospitalet, barnehagen, skolen og kirken og alle har latt seg engasjere på forskjellige måter. Da prosjektet ble presentert for studentene av direktør Are Blomhoff, presiserte han at prosjektet er et samarbeid og ikke et rent økonomisk hjelpearbeid fra Betaniens side. Det skal utveksles erfaringer, ideer og kunnskap.

Vann til Birzai


Gunhild Svebestad (til venstre for pastor Raimondas Piecia) og Kristine Heum reiste til Birzai i september for å forberede aksjonen.


I september fikk 2 av høgskolens studenter – Gunhild Svebestad (til venstre for pastor Raimondas Piecia) og Kristine Heum – bli med til Birzai for å se på prosjektet Betanien har engasjert seg i.

Renovering av gammel KGB-bygning til nytt kirkebygg
Det det jobbes med nå er å renovere den gamle KGB-bygningen som skal bli nytt kirkebygg. Menigheten i Birzai ønsker å utvide sitt diakonale arbeid, så når renoveringen er ferdig vil det bli satt i gang helsearbeid på et primærhelsenivå og annet hjelpearbeid som matutdeling, mulighet til å dusje, vaske klær, i tillegg til overgangsbolig til kvinner som har vært utsatt for vold, unge gravide som er kastet ut av de statlige barnehjemmene osv. Når kirken kommer i gang med helsearbeidet, vil det bli mulighet for studentene på Betanien diakonale høgskole å reise til Birzai på praksis.


Vann til Birzai


Den gamle KGB-bygningen i Birzai er i ferd med å bli den nye Metodistkirken.


Det er for å legge inn vann i dette bygget at studentene har satt seg det store målet om å samle inn 120.000 kr. Det finnes ikke kommunalt vann i Birzai. De innbyggerne som hører til de 30 % som har tilgang på vann, har det gjennom private brønner, og skal vi tro Gunhild og Kristine, ville ikke vannet ha blitt godkjent av norske helsemyndigheter. Med EU-midler skal det komme kommunalt vann i Birzai, men når det skjer kan ingen si med sikkerhet. Det vil dessuten koste mye å få lagt inn vann i husene. Det vil koste 120.000 kr å legge det inn i Metodistkirken, noe som forteller at flertallet som ikke har vann i dag, vil være uten vann også etter at det er mulig å få kommunalt vann. I en by med 60 % arbeidsledighet vil det derfor være stort behov for muligheten til å dusje og vaske klær som kirken etter hvert kan gi innbyggerne. Etter at studentene var i Birzai i september har det blitt gravd en brønn som vil gjøre nytten til det kommunale vannet kommer på plass.

Vann til Birzai


Den midlertidige brønnen som sørger for vann inntil det kommunale nettet er på plass.


Det er ikke stor avstand mellom Bergen og Birzai i antall kilometer, men avstanden er desto større i levekår...


Åse Meistad/Betanien Bergen


NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone