En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Stolsuksess for misjonen

Stolsuksess for misjonen

10.01.2007
Det er mange som har benyttet muligheten til å gi en stol til en skole i Liberia i julegave.

Stolsuksess for misjonen

Det er første gangen Metodistkirkens Misjonsselskap forsøker seg på en slik gaveordning, og det ser ut til å bli en suksess. Allerede før nyttår var det kommet inn ca. 12.000 kroner til gaveordningen. Det gir 120 nye stoler til skolene i Liberia og verdifullt arbeide for tidligere barnesoldater.

Dette er en gave som fungerer på mange plan. Det gir tidligere barnesoldater et arbeid og en mulighet til rehabilitering, det gir skoleutstyr til nye skoler og skoleplasser til barn som endelig kan se frem til en hverdag uten borgerkrigens frykt og redsler.

Til nettsiden sier misjonssekretær Tove Odland at hun er begeistret og glad for det engasjementet som vises for det nye arbeidet i Liberia. Misjonsselskapet er i ferd med å vurdere nye prosjekter i Liberia og disse gavene gir skolearbeidet en flott start.

Tove Odland forteller om en sterk vilje til å gjennoppbygge landet blant liberianerne og en stor glede over at norske metodister vil gjenoppta samarbeidet med dem.  Vi har lange tradisjoner og mange dype vennskap mellom våre to land. Nå viser vi at vi ikke har glemt våre venner, og at vi tror på en fredlig og bedre fremtid for dette landet som har lidd så mye.

Stolaksjonen fikk sin start før jul, men er ikke avsluttet. Behovet er stort og misjonsselskapet oppfordrer fortsatt metodister til å ønske seg skolestoler til Liberia som gaver til fødselsdager, jubileer, brylluppsgaver og andre markeringer. Her er det bare fantasien som setter grenser!

Du kan lese mer om aksjonen i andre artikler på denne nettsiden, eller gå direkte til misjonens egen nettside.


NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone