En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Godt nytt år

Godt nytt år

01.01.2017
En nyttårshilsen fra hovedstyrets leder Per-Endre Bjørnevik.
Godt nytt år

 

Foran et nytt år vil jeg igjen takke alle ansatte, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere i Metodistkirken for god og trofast innsats i året som vi nå har lagt bak oss. Jeg merker fortsatt et stort engasjement og en innsatsvilje på alle plan.

På slutten av 2016 fikk vi nok en gang en debatt om skolegudstjenester og synging av julesanger i skolens juleavslutning.

Denne debatten har lite med at Norge i større og større grad er blitt et flerkulturelt samfunn med mange religioner representert. Debatten har i stor grad blitt ført av de som ikke ønsker religion i det offentlige rom, men som vil ha nøytral skole og barnehage og mange ønsker også at kristendom fjernes fra radio og TV for derved å skape nøytralitet. Godt nytt år

Kristendommen har vært en del av vår kultur i over 1000 år. Tradisjoner knyttet til Bibelen har vært med å forme den kulturen og det samfunnet vi er en del av i dag. Samfunnet vårt er i stadig utvikling og vi får flere og flere impulser fra andre religioner og kulturer. Integrering handler også om å dele de tradisjonene som har vært en del av Norge i lange tider, og er en viktig del av vår identitet. Det å kjenne og være trygg på egen identitet og tro, er et viktig grunnlag for å kunne vise åpenhet og toleranse.

Julefeiringen er en viktig del av vår kristne tro og tradisjon, og skolegudstjenesten er i så måte en naturlig del av skolehverdagen. Tro er en viktig del av å være menneske og det å oppleve trosutøvelse i praksis gjennom en skolegudstjeneste, bidrar til å skape økt forståelse og innsikt hos elevene og økt kunnskap om bakgrunnen for julen som en kristen høytid. Det er viktig at alle får lære om hvorfor vi feirer jul, og hvorfor vi er et land som har vært og er sterkt preget av kristendommen.

I våre menigheter dreier det seg om å forkynne troen på Jesus til barn, unge, voksne og eldre i våre gudstjenester og samlinger gjennom hele året. Og å praktisere troen. La oss være trofaste mot denne oppgaven også i året som kommer,
Jeg vil ønske hver og en et Godt Nytt År.

Med hilsen
Per-Endre Bjørnevik

 

Lignende artikler
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
- Godt nytt år!
2020-12-30
Nyttårshilsen fra hovedstyrets leder Audun Westad. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone