En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Innvielsen av homofil biskop kjent mot kirkeordningen

Innvielsen av homofil biskop kjent mot kirkeordningen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
29.04.2017
Biskop Karen Oliveto forblir biskop enn så lenge i en komplisert kjennelse fra det juridiske råd.
Innvielsen av homofil biskop kjent mot kirkeordningenBiskop Karen Oliveto snur seg for å snakke med sin kone Robin Ridenour før høringen i det juridiske råd. Foto: Mike DuBose, UMNS

Innvielsen av en praktiserende homofil bryter mot kirkeordningen, har det juridiske råd fastslått. Men de fastslår også at biskop Karen Oliveto «remains in good standing». Det er en kirkelig term for at det ikke er noe som hefter ved den ordinerte. Det er det opp til en etablert kirkejuridisk prosess å avgjøre. Denne prosessen er allerede godt i vei.

I beslutningen blir det slått fast at ingen medlemmer eller enheter i kirken kan bryte, ignorere eller se bort fra kirkeordningen. Det er i strid med kirkeordningen å innvie en åpent praktiserende homofil biskop.

Pastor Karen Oliveto ble ordinert til biskop i U.S. Western Jurisdiction 16. juli 2016. Hun er biskop for Mountain Sky Area. Det omfatter Colorado, Montana, Utah, Wyoming og en menighet i Idaho.

En formell henvendelse fra South Central Jurisdiction til det juridiske råd stilte fire spørsmål ved legaliteten ved valget og innvielsen av biskop Karen Oliveto. Det juridiske råd behandlet spørsmålet om legaliteten ved innvielsen av biskopen, men avviste spørsmålene om nominasjonen av henne, selve valget og utnevnelsen.

Beslutningen i rådet ble fattet med 6 mot 3 stemmer. To medlemmer dissenterte skriftlig og mente rådet ikke hadde grunnlag for å uttale seg om noen av spørsmålene. Det ble også levert to andre individuelle skriftlige meninger fra rådet. Disse var enige i den fellende delen av kjennelsen, men mente at også de andre tre spørsmålene skulle vært tatt opp og at rådet skulle ha kommet til en fellende kjennelse også her.

Rådet forkastet argumentet om at det å inngå et samkjønnet ekteskap ikke var det samme som å være en åpent praktiserende homofil. Rådet slår fast at alle ordinerte skal leve etter de høyeste idealer for det kristne liv. Dette inkluderer kirkens definisjon av ekteskapet og synet på homofil praksis. En åpent homofil og samkjønnet gift biskop bryter disse minimumsstandardene, fastslår dommen.

Kjennelsen fastslår at en biskop som er åpnet homofil og lever i et samkjønnet ekteskap kan bli anklaget for brudd på kirkeordningen og stilt for kirkerett, sammen med andre biskoper og legfolk som deltok i innvielsen av denne.

Å stå åpent frem som praktiserende homofil annullerer ikke innvielsen og en fjerning fra embetet, ifølge kjennelsen. Men den er nok til å initiere en juridisk vurdering av biskopens pastorale tjeneste.

Det juridiske råd forklarte videre en slik juridisk prosess, som begynner med en klage mot biskopen.

Det er levert flere slike klager.

I påvente av en avgjørelse kan biskopsrådet suspendere biskopen i opptil 60 dager. Prosessen gir også biskopsrådet muligheten til å tvinge biskopen over i et pensjonert forhold, uavhengig av alder, om de anser det som til det beste for biskopen og/eller Metodistkirken.

 


Consecration of gay bishop against church law

 

 

Lignende artikler
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer
Veien videre
2021-03-18
Et budskap fra kirkens biskop og tilsynsprester. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone