En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Vær varsom-plakat for Metodistkirken

Vær varsom-plakat for Metodistkirken

23.06.2017
Det er utarbeidet en Vær varsom-plakat for metodister på sosiale medier.
Vær varsom-plakat for MetodistkirkenVær varsom-plakat for metodister på sosiale medier.

Her er forslaget fra hovedstyret:

 

Vær varsom-plakat for sosiale medier


Som ansatt og tillitsvalgt i Metodistkirken i Norge forholder man seg aktivt til en hverdag på ulike sosiale medier og kommunikasjonsplattformer. Vi ber våre ansatte og tillitsvalgte om å forholde seg til følgende punkter:


Publisering/formidling
Som ansatt og tillitsvalgt i Metodistkirken har du et ansvar for hva du legger ut på sosiale medier.
Vær helt sikker på at du kan stå inne for det du publiserer, og tenk deg om før du trykker på Send-knappen.

Rollemodell
Som ansatt og tillitsvalgt i Metodistkirken er du et offentlig ansikt utad, forbilde og rollemodell. Vær særs bevisst på det når du oppretter profil(er), og publiserer både offentlig og privat.
Vær varsom med negativ omtale av andre personer og organisasjoner i diskusjonsfora i sosiale medier.

Bildebruk
Ikke legg ut bilder av andre uten deres tillatelse.

Ytringsfrihet og personvern
Vær særlig oppmerksom på personvern knyttet til barn og unge. Se Personopplysningsloven § 11, siste setning:
«Personopplysninger som gjelder barn, skal ikke behandles på en måte som er uforsvarlig av hensyn til barnets beste

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone