En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Den engelske metodistkirken og den anglikanske kirken på vei mot en dypere gjensidig anerkjennelse

Den engelske metodistkirken og den anglikanske kirken på vei mot en dypere gjensidig anerkjennelse

13.02.2018
Den engelske metodistkirken og den anglikanske kirken på vei mot en dypere gjensidig anerkjennelse

På sin synode har den angelikanske kirken, den engelske kirken, med stort flertall vedtatt å gå videre med samtaler med den engelske metodistkirken om en dyp gjensidig anerkjennelse av hverandre.

De to kirkesamfunnene har vært i slike samtaler i lang tid, og undertegnet en begrenset avtale i 2003. En felles kommisjon har siden den gang arbeidet videre med spørsmålene og la frem en rekke forslag i 2014.

En ny avtale vil på flere måter minne om vår egen "Nådens fellesskap" som Metodistkirken i Norge inngikk med Den Norske Kirke i 1997. Avtalen vil innkludere en gjensidig anerkjennelse av de ordinerte i begge kirkesamfunn, og kan endre måten Metodistkirken ledes på.

Det skal nå arbeides videre med konkretisering av spørsmålene og Metodistkirken er ventet å gjennomføre en lignende debatt enten til sommeren, eller sommeren 2019.

 

Metodistkirken ble født ut av den angelikansk kirken gjennom konflikter mellom den metodistiske bevegelsen og kirken. John Wesley ønsket ikke å danne et eget kirkesamfunn, men arbeidet for en fornyelse av kirken. Bruddet mellom den metodistiske bevegelsen og dannelsen av Metodistkirken skapte et skille som mange i de to kirkene nå ønsker å bygge bro over.

Christopher Cocksworth, biskop av Coventry, som ledet kommisjonen som utarbeidet forslagene, sa at forslagene 'arbeider for en heling av den tragiske splittelsen i den angelikanske kirken som John Wesley kjempet så hardt for å unngå, og som var så smertefullt for hans bror. Det var en revne gjennom grunnmuren i kirken.'

 

Du kan lese mer her:

Christian Today

Yorkpress

Metodistkirken

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone