En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>En ny menighet er plantet på Sotra

En ny menighet er plantet på Sotra

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
10.03.2013
I dag ble en ny metodistmenighet stiftet i menighetskonferansen til Centralkirken i Bergen.
En ny menighet er plantet på SotraEtter fem timer med gudstjeneste, kaffe, menighetskonferanse og middag, er de som var med hele dagen samlet utenfor Centralkirken for å vise sin glede over den nye menigheten.

I dag ble det avholdt menighetskonferanse i Centralkirken i Bergen. Etter en flott gudstjeneste En ny menighet er plantet på SotraEt historisk øyeblikk, menigheten på Sotra vedtas stiftet ved håndsopprekkelse. med medlemsopptakelse var det samling om rapporter og tiden som ligger foran menigheten. Høydepunktet var selvsagt vedtaket om å stifte en ny menighet på Sotra. Det er en enstemmig menighet som står bak vedtaket og velsigner det arbeidet som er i gang på Sotra.

Det ble valgt et menighetsråd for den nye menigheten som vil være en del av et felles pastorat med Centralkirken. Leder av menighetsrådet og lekleder ble Roar Barmen-Fløisand.

Pastor Dag-Martin Østevold vil betjene den nye menigheten og En ny menighet er plantet på SotraNoen av dem som bygger menigheten på Sotra. Akutt, men ikke alvorlig, sykdom gjorde at det ikke var så mange med på konferansen i dag. samfunnet på Sotra. Til Brobyggeren sier han at han føler menigheten er i rute.

- Vi er i en planleggingsfase der vi ikke lenger snakker om visjoner, men der det er konkrete saker og de dagligdagse detaljene som skal på plass. Nå er det det praktiske som opptar oss. Målet vårt akkurat nå er den første gudstjenesten på Sotra som vil bli feiret 1. april.

- Hvordan er stemningen i den nye menigheten?

- Vi er ved godt mot! Folk er positive og det er mange som arbeider for at menigheten skal bli det vi drømmer om. Vi starter opp med gudstjenester annen hver uke. Alle er med i husfellesskap og myldredagen går hver uke. Her er vi jo alle med og hjelper til. Dette er vårt store kontaktpunkt med folkene på Sotra, forteller Dag Martin.

Brobyggeren oppfordrer alle til å ta med den nye menigheten, og alle som er med der, i sine bønner. Husk også på modermenigheten Centralkirken som sender ut mange av sine aktive medlemmer. Må de også bli velsignet gjennom dette!

 

Lignende artikler
Anne Karin og Ommund Rolfsen fikk tirsdag kveld tildelt Økumenikkprisen 2013 under Norges Kristne Råds rådsmøte i Kristiansand. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone