En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Veier til frigjøring – en konferanse om 12 trinn til livsmot og håp

Veier til frigjøring – en konferanse om 12 trinn til livsmot og håp

17.10.2018
Bli med til Fyllingsdalen, Bergen, fredag 9. november for et engasjerende og lærerikt seminar.
Veier til frigjøring – en konferanse om 12 trinn til livsmot og håp

Til Brobyggeren forteller Yngvar Ruud at Treffpunkt Recovery i mai 2016 arrangerte et dagsseminar på MF i Oslo med et 50 talls deltagere – i samarbeid med MNA – vår kirkes nasjonale arbeid. Denne gangen legger vi samlingen til Bergen og Fyllingsdalen og det skjer i samarbeid med Bjørgvin Bispedømme. Vi har kalt samlingen fredag 9. november «Veier til frigjøring – en konferanse om 12 trinn til livsmot og håp

Formålet med samlingen er todelt: for det første å undervise og inspirere til arbeid i landets kirker og menigheter med mennesker som sliter med ulike former for avhengighet. Få har som Anonyme Alkoholikere og lignende fellesskap hjulpet mennesker til å bryte med destruktive mønstre og finne en vei til livsmot og håp. Nøkkelen i dette arbeidet har vært og er tolvtrinnsprogrammet for tilfriskning som AA har gitt som en gave til vår tids mennesker. Det er et livsprogram for mange flere enn dem som sliter med rusavhengighet, og det vil vi si litt om ut fra ulike innfallsvinkler.  

Det andre vi vil understreke er den åndeligheten som preger recoveryarbeidet, ikke bare sinnsrogudstjenester og ulike typer fellesskap. Vi håper å få fram noe av det som kjennetegner denne åndeligheten og vise hvor relevant den er også i vårt menighetsarbeid.

Vi har fått med oss fremragende foredragsholdere fra inn- og utland som er presentert på en plakat som er tilsendt alle våre menigheter. Konferansen holdes i Metodistkirken i Fyllingsdalen fra kl. 10-17 og den avsluttes med sinnsrogudstjeneste. Deltageravgiften, som inkluderer lunsj, er kr 200,- og det er godt om hotellkapasitet i Bergen for tilreisende, sikker reise med tog og rask forbindelse til Flesland flyplass. Påmeldingsfrist er 1. november og du melder deg på elektronisk via www.checkin.no innen 1. november og betaler samtidig deltageravgiften.

Vi møtes i Bergen!!!

 

Torbjörn Freij, som er National Director, Celebrate Recovery Sweden, sier at dette blir en dag åpen for alle interesserte. Noen prester og andre medarbeidere fra Den Norske Kirken og Metodistkirken kommer som en del av sin videreutdanning, men ledere og aktive i kirker og i 12-trinnsbevegelsen vil finne denne dagen om 12 trinn i kirken meget interessant.

Veier til frigjøring – en konferanse om 12 trinn til livsmot og håpTorbjørn Freij

Mitt foredrag er en presentasjon av Celebrate Recovery - et menighetsbasert 12 -trinnsprogram for alle slags "sår, uvaner og avhengighet", og dermed veldig mye i tråd med metodistpastoren Keith Miller og hans bok "Steg inn i livet".

Jeg har selv vært en av to redaktører for en bok utgitt av svenske Artos: "Vägar till befrielse - från Ignatius till de 12 stegen" hvor flere deltakere diskuterer de store likheter og paralleller mellom Ignatiansk veiledning og AA.

Etter den boken fortsatte jeg å studere likheter mellom de 12 trinn og "Nådens Ordning" som formulert av f.eks Luther, Rosenius og Schartau. Selv om jeg ikke er sikker på om Wesley snakket om "Ordo Salutis" som et konsept, fanns disse innslag veldig tydelig i den tidligere metodismen – og tydeligst i Oxford-gruppebevegelsen.

Så jeg presenterer Celebrate Recovery, men velger å gjøre det ved å vise hvordan 12-trinns programmet kan fungere som en moderne "Nådens Ordning" med både gjenoppretting og helliggjørelse, avslutter Torbjörn Freij.

 

Veier til frigjøring – en konferanse om 12 trinn til livsmot og håp
Lignende artikler
Nye utnevnelser
2017-06-20
Rett før årskonferansen får vi flere nye utnevnelser. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone